ชุมชนท่องเที่ยวปลายบาง

ที่ตั้ง ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๓๐

จังหวัดนนทบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คน ชุมชนปลายบาง อำเภอบางกรวย ได้จัดโปรแกรมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้สัมผัสกับวิถีวัฒนธรรมเชิงนิเวศ สักการะวัดต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ริมน้ำ ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิม วัดศรีประวัติ และบ้านโบราณ ๑๐๐ ปี