ตลาดบ้านใหม่ 100 ปี

ที่ตั้ง เลขที่ ๘๔ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. ตลาดริมน้ำ 100 ปี (ตลาดบ้านใหม่) มีอาคารบ้านเรือนที่ยังคงสภาพบ้านไม้โบราณปลูกเป็นตึกแถว 2 ชั้นติดต่อกันจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยยังรักษาสภาพและความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารอร่อย ขนมและของขบเคี้ยวนานาชนิด รวมถึงอาหารคาวหวานโบราณหลากหลายชนิด ชุมชนคุณธรรมตลาดบ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีระยะทางไม่ไกลประมาณ 90 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่มีความหลากหลาย มีทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ลักษณะภูมิประเทศที่น่าสนใจเพราะมีแม่น้ำบางปะกงและป่าไม้สมบูรณ์ ลักษณะเมืองวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายของชุมชนเก่าแก่ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อหลวงพ่อโสธรที่ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาดั้งเดิม ซึ่งเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดฉะเชิงเทราถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์บ้านเรือนเก่า ที่สวยงามและมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีชีวิตชุชมชนที่มีเสน่ห์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนที่ตลาดบ้านใหม่ ซึ่งเป็นตลาดริมน้ำร้อยปี อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ข้าวห่อใบบัวครูลิน
2.2. กาแฟแป๊ะเอ๊ย
2.3. ร้านตำเคียงน้ำ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนริมน้ำจันทบูร จันทบุรี

ที่ตั้ง ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ (ระหว่าง 10 – 15 บรรทัด)
ย้อนวันวานกับบ้านเรือนเก่าแก่สุดคลาสสิค สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านสมัยก่อนแบบเรียบง่ายกันที่ “ชุมชนริมน้ำจันทบูร” เพลิดเพลินกับมนต์เสน่ห์แห่งลุ่มแม่น้ำจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อมาได้พัฒนามาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของจันทบุรีที่สำคัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปมากซักเพียงใด แต่ร่องรอยในอดีตของชุมชนเก่าแห่งนี้ก็ยังไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา จนปัจจุบันกลายสถานที่ท่องเที่ยวที่หากใครที่มาเยือนจังหวัดจันทบุรีแล้วไม่ควรพลาดสามารถมาเที่ยวได้ทั้งแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือจะค้างคืนเพื่อซึมซับกับบรรยากาศความเก่าแก่ให้เต็มที่ ซึ่งมีที่พักให้เราได้เลือกอยู่หลายแห่ง จุดเริ่มต้นจากเชิงสะพานวัดจันทร์ ยาวไปตลอดจนถึงชุมชนตลาดล่าง ประกอบด้วยที่พักอาศัย ร้านค้าชุมชน พิพิธภัณฑ์ ศาลเจ้า เกสเฮ้าส์ รวมถึงร้านอาหาร ร้านขนม และร้านกาแฟน่ารัก ๆ ให้เลือกนั่งหลายร้านเลยทีเดียว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00-18.00 น.
(บ้านบางหลังเปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ-
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร 08 6328 6697
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/chanthaboonwaterfront
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม