ช่องฟืนรีสอร์ท จ.พัทลุง

ที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
๑.ประเภท โรงแรม /รีสอร์ท
๒.ห้องเดี่ยว 9 ห้องๆ ละ 600 บาท
ห้องรวม 5 คน 1 ห้องๆ ละ 1,500 บาท
ห้องรวม 12 คน 2 ห้องๆ ละ 2,500 บาท
๓.มีร้านอาหารในรีสอร์ท
เมนูเด่น กุ้งเผา แกงส้มปลาขี้ตัง ผัดเผ็ดปลามิหลัง
๔.มีรถไม้โบราณ นำเที่ยวในชุมชน (ฟรี)
๕.เบอร์โทรติดต่อ: 09 3574 5234

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม