วัดพระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง ๒๔ หมู่ ๔ ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. วัดพระงาม แห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และถูกทิ้งร้างหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ทางด้านทิศเหนือ ตัววัดหันไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัด ด้านหน้าเป็นอุโบสถ มีกำแพงแก้วและคูน้ำล้อมรอบวัด สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดมีร่องรอยการบูรณปฏิสังขรณ์มาแล้วหลายครั้ง
จุดเด่นของที่นี่ ก็คือ ซุ้มประตู ที่ถูกรากของต้นโพธิ์ปกคลุมมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปี ได้รับการขนานว่า ‘ประตูแห่งกาลเวลา’ ถือเป็น Unseen Thailand ที่ดูลึกลับน่าค้นหา สวยงามและแฝงด้วยมนต์เสน่ห์อย่างหาคำอธิบายไม่ได้ ช่วงเวลาของการถ่ายภาพซุ้มประตู แนะนำให้ไปตอน พระอาทิตย์ตกดิน ประมาณ 18.00 น. ดวงอาทิตย์จะตกและสาดแสงสีส้มทองผ่านซุ้มประตู อีกเวลาหนึ่งคือตอนเช้า 06.00 น. แสงอาทิตย์จะส่องผ่านซุ้มประตูเข้ามาภายในพระอุโบสถ ถึงเจดีย์แปดเหลี่ยม ถ้าอยากได้ภาพที่สวยกว่านั้น ต้องไปช่วงระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน เพราะเป็นปลายฝนต้นหนาว ได้แสงสวยไม่พอ ได้ภาพที่มีหมอกคลุมไปทั่วบริเวณด้วย
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน 07:00 – 17:00 น.
3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
4. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. –
5. ช่องทางออนไลน์

6. สิ่งอำนวยความสะดวก (ที่จอดรถ)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม