ดอยปุยหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยฮี้ หมู่ 8 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากหน่วยพิทักษ์ฯที่ สร.3 ไปตามถนนดินเส้นทางสู่ถ้ำน้ำฮูหายใจ อีกประมาณ 25 กิโลเมตร จะถึงบ้านห้วยฮี้ จากนั้นต้องเดินเท้าไปตามเส้นทาง25 กิโลเมตร จะถึงบ้านห้วยฮี้ จากนั้นต้องเดินเท้าไปตามเส้นทางเดินป่า อีก 4 กิโลเมตร ก็จะถึงยอดดอยปุย ลักษณะเด่นจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ คือสูงประมาณ 1,722 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ 360 องศา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ /ค่าบริการต่าง ๆ ไม่มี
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เดินป่าชมความงามดอกพรหมมหาราชินี ชมหมอกยามเช้า และทิวทัศน์เมืองแม่ฮ่องสอน
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๗.ช่องทางออนไลน์
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ทางลาด/จุดบริการ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม