วนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา

๑.วนอุทยานภูลังกา คือ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำ และอำเภอปง จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหยวนและป่าน้ำลาว และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม มีเนื้อที่ประมาณ 7,800 ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545
ภูลังกาเป็นภูเขาสูงชันอยู่ในเทือกเขาสันปันน้ำ วางตัวอยู่ในแนวตะวันออก – ตะวันตก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 – 1,720 เมตร มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่
– ภูเทวดา เป็นจุดชมทะเลเมฆหมอก ดวงอาทิตย์ขึ้นลงและดอกไม้ป่าสวยงาม โดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว
– ดอยภูนม เป็นสันเขาแคบ ๆ ทอดตัวต่อลดหลั่นมาจากดอยภูลังกา เป็นยอดดอยมีหญ้าปกคลุมและลมพัดแรงบนยอดสามารถชมทิวทัศน์ได้รอบโดย เฉพาะทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตก และสามารถมองเห็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
– ดอยภูลังกา เป็นสันเขาแคบ ๆ ด้านตะวันตกเป็นป่าดงดิบเขาด้านทิศตะวันออกเป็นหน้าผาสูงชันมีหญ้าปกคลุมและ ลมพัดแรง เมื่อขึ้นไปบนยอดดอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าได้สวยงาม และสามารถมองเห็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ –
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเวลาแนะนำ ชมทะเลหมอกในฤดูฤดูหนาว ตุลาคม-กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ศึกษาธรรมชาติหลากหลาย เช่น พิชิตยอดดอยต่าง ๆ ของวนอุทยานฯ ได้แก่ ยอดดอยภูลังกา ยอดดอยภูนม ชุ่มฉ่ำกับน้ำตกภูลังกา ชมลานหินล้านปี หินแยงฟ้า ชื่นชมป่าก่อโบราณ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
วนอุทยานภูลังกา 08 1883 0307,0 5371 1402
อบต.ผาช้างน้อย โทร.0 5440 1100,
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม