หาดทุ่งหญ้าคา จ.ตรัง

ตั้งอยู่ ม.5 บ้านหลังเขา เป็นชายหาดที่มีหินเรียงรายกันตลอดหาด ซึ่งมีความยาวชายหาดประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม หาดทรายกลายเป็นสีทองเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ เมื่อก่อนมีหญ้าคาเยอะ ตอนนี้มีมะพร้าวมาปลูกแทนที่หญ้าคา ความสวยงามยังเหมือนเดิม เป็นที่ตั้งของสะพานหิน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

สะพานหิน จ.ตรัง

ตั้งอยู่ ม.5 บ้านหลังเขา เป็นความสวยงามของหินที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนเป็นรูปร่างคล้ายสะพาน เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม เป็น Landmark ของเกาะ ถ้าไม่มาสะพานหินก็เหมือนมาไม่ถึงเกาะลิบง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม