“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนบางใบไม้

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ “ในบาง” เป็นชุมชนเก่าแก่กว่า ๒๐๐ ปี ประชาชนส่วนใหญ่ดำรงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมพึ่งพิงแม่น้ำลำคลอง ทำสวน มีพระพุทธรูปหลวงพ่อข้าวสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในชุมชนมีคลองเล็กคลองน้อย นับร้อยสายเชื่อมโยงกันไหลไปออกแม่น้ำตาปี สองฝั่งคลองมีธรรมชาติร่มรื่น มีต้นจากขึ้นอยู่เรียงรายและลู่ใบเข้าหากันเป็นอุโมงค์ธรรมชาติที่งดงาม วันอาทิตย์จะมีตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ เป็นตลาดชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
๒. ช่องทาง Online
Facebook : ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ @BangBaiMaiCommunity
YouTube : Bang Bai Mai
๓. ผู้ประสานงานการท่องเที่ยวชุมชน
ชื่อ นางสาวจรัญญา ศรีรักษ์
ตำแหน่ง กำนันตำบลบางใบไม้
เบอร์โทร ๐๘ ๑๖๐๗ ๔๙๓๕

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดไผ่โรงวัว จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุมชนคุณธรรมวัดไผ่โรงวัว ตั้งอยู่ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ของวัดแต่เดิมเป็นดงป่าไผ่ที่ชาวบ้านนำวัวมาผูกไว้ระหว่างทำนา จึงเป็นที่มาของชื่อวัดไผ่โรงวัว โดยมีคลองที่ขุดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน

วัดไผ่โรงวัว เป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา มีพระกกุสันโธ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งเรียนรู้ สังเวชนียสถาน 4 เมืองสวรรค์ นรก โดยมีเนื้อที่ประมาณ ๒๖๐ ไร่

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดไผ่โรงวัว
เป็นวัดที่มีพุทธวัตถุและโบราณสถานสำคัญให้เยี่ยมชมมากมาย เช่น “พระพุทธโคดม” พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยท่านพระครูอุทัยภาคาธร (หลวงพ่อขอม) นอกจากนี้ยังมี สังเวชนียสถาน 4 คือ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนาและปรินิพพาน มีส่วนที่แสดงงานประติมากรรม เกี่ยวกับพุทธประวัติเมืองสวรรค์ เมืองนรกจำลอง ส่วน “พระกกุสันโธ” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 

ตลาดชุมชน (ตลาดต้องชม)
ตั้งอยู่ภายในวัดไผ่โรงวัว เป็นตลาดซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยมีของฝากขึ้นชื่อ คือ ปลาสลิดตากแห้ง ปลาช่อนแดดเดียว ปลาดุกแดดเดียว และยังมีปลาอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีของกิน ของใช้ในครัวเรือน ให้เลือกอีกมากมาย

สะพานแขวน
สะพานแขวนที่ทางวัดไผ่โรงวัวได้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมตลาดแหล่งท่องเที่ยวกับดินแดนนรก​ภูมิ พร้อมจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรพอเพียงแบบครบวงจร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายในสถานที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด มีกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร  

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ให้อาหารเต่า ปลา
วัดไผ่โรงวัว มีจุดให้นักท่องเที่ยวให้ทานแก่สรรพสัตว์ ได้แก่ ปลา เต่า

ชม และเรียนรู้การทำสิ่งไม่ดี
เมืองนรกภูมิ วัดไผ่โรงวัว นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมเปรตผลของการกระทำต่าง ๆ ที่ไม่ดี และคอยเตือนให้ทำความดี เพื่อไม่ให้เจอบาปกรรมที่ได้ทำไว้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม