บางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง บ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
หมู่บ้านบางแม่หม้ายเป็นชุมชนที่เก่าแก่อายกว่า 100ปี มีกลุ่มบ้านเรือนไทยโบราณ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติและบรรยากาศของท้องทุ่งริมแม่น้ำ และคลองบางแม่หม้าย เป็นสถานที่ยังคงรูปแบบและวิถีชีวิตดั้งเดิมของอดีตที่น่าชม น่าสัมผัส กับความเป็นอยู่ของคนในชนบท
ชุมชนบางแม่หม้ายมีจุดท่องเที่ยวและกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ไหว้หลวงพ่อวัดอาน ชมการทำไม้กวาดร้อยปี จุดชมวิวตาลร้อยต้น ล่องเรือชมทัศนียภาพบ้านริมแม่น้ำลำคลอง นั่งรถอีแต๋นชมวิถีชีวิตธรรมชาติทุ่งนา นอนค้างโฮมสเตย์เรือนไทยสไตล์บางแม่หม้าย เลือกซื้อสินค้าชุมชน ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ

๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 0981 3896
๕.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/HomestayBangmaemai/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ – จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม