ตลาดนี้มีปราชญ์

เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติได้ เช่น ทำพวงมาลัยกระดาษทิชชู่ มัดย้อมผ้า เป็นต้น

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม