ชุมชนคุณธรรมวัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

ชุมชนคุณธรรมวัดบางพลีใหญ่ใน เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีหลวงพ่อโต วัดบางหลีใหญ่ใน และประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทย เป็นชุมชนที่ยึดเอาความยั่งยืนของชุมชนและความสุขเป็นตัวตั้ง สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง 

หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (สะดุ้งมาร) องค์พระเป็นทองสำริดทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 3 ศอก 1 คืบ ลืมพระเนตร เป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดบางพลีใหญ่ในได้รับการกล่าวขวัญถึงความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวบางพลีและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย (สะดุ้งมาร)
ตลาดน้ำโบราณบางพลี
เป็นตลาดเก่าแก่ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และยังคงบรรยากาศ วิถีชีวิตริมคลองที่เรียบง่าย

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตลาดโบราณบางพลี
เป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดลำคลอง 2 สาย เช่น คลองสำโรง และคลองบางพลี คลองสำโรง, ตลาดโบราณบางพลี, วัดบางพลีใหญ่กลางวัดบางโฉลงนอก,วัดบางโฉลงใน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายศักดิ์พัฒ รักษาชล บ้านคลองบางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองบางพลี ต้นแบบสร้างองค์ความรู้ด้านเกษตรในสังคมเมือง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดบางพลีใหญ่ใน วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเรียกวัดนี้ว่าวัดใหญ่ หรือ วัดหลวงพ่อโต จากโบราณคดีจารึก ว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปี พ.ศ.๒๓๑๐
นมัสการหลวงพ่อโต
วัดบางพลีใหญ่ใน ชาวบ้านบางพลีต่างเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และบารมีของหลวงพ่อโตได้คุ้มครองชาวบางพลี ให้ปลอดภัย บางคนนำน้ำมนต์ของหลวงพ่อไปดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคล

ตลาดน้ำโบราณบางพลี
ตลาดน้ำโบราณบางพลี เป็นตลาดน้ำที่มีความเก่าแก่ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้านานาชนิด 
ศูนย์เรียนรู้สาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตลาดน้ำโบราณบางพลีการทำกระยาสารทน้ำอ้อย และการทำหมี่กรอบ
ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
ตลาดน้ำโบราณบางพลี การมาสัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวบางพลีที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม