ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ที่ตั้ง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
๑.ตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ถือว่าเป็นตลาดที่รวมของอร่อยไว้อย่างมากมาย มีทั้งของคาวและขนมหวาน ยกตัวอย่างเช่น ข้าวเหนียวมูนแม่ประไพศรี ขนมฝรั่งแม่ไน้ เป็ดพะโล้ข้างโรงจำนำ ก๋วยจั๊บน้ำข้นเจ๊ล้วน หมูสะเต๊ะเจ๊พัน และอื่นๆอีกมากมาย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม