ตักบาตรถนนสายบุญ “นุ่งซิ่น นั่งสาด ตักบาตร 9 วัด”

ที่ตั้ง : ถนนดโนโรด บ้านโนนบุรี ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์           
๑. ทุกเช้าวันเสาร์นักท่องเที่ยวจะได้แต่งชุดไทสหัสขันธ์พร้อมกับอาหารเตรียมใส่บาตรพระสงฆ์ที่ถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรด ตั้งแต่เวลา 06.00 – 08.00 น. สำหรับถนนสายบุญมีระยะทาง 800 เมตร โดยมีคณะสงฆ์ 9 วัดในชุมชนออกบิณฑบาต และร่วมพิธีสงฆ์ให้ศีลและเทศนาให้โอวาท การใส่บาตรเน้นใส่ข้าวเหนียวและนุ่งชุดไทสหัสขันธ์ โดยนั่งสาดใส่บาตร นอกจากนักท่องเที่ยวแล้วทุกเช้าวันเสาร์ จะมีคนในชุมชนและเด็กเยาวชนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเข้าร่วมในพิธีใส่บาตรถนนสายบุญด้วย พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนที่นำมาวางจำหน่ายในวันดังกล่าว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกเช้าวันเสาร์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายณรงค์ ขูรูรักษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลโนนบุรี          เบอร์โทร 08 0745 0100
๕.ช่องทางออนไลน์ สหัสขันธ์ไดโนโรด
https://www.facebook.com/Siamotyran nus
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม