ร้านโจอี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ด บุรีรัมย์

ที่อยู่ 142/4 หมู่1 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย บุรีรัมย์ 31140
๑. ร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ตามเส้นทางที่จะเดินทางต่อไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ก๋วยเตี๋ยวเปิด
2.2 ติ่มซำ
2.3 ข้าวหน้าเป็ด
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 17.30 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์ดิดต่อ 08 9284 0471
๕. ช่องทางออนไลน์ Facebook โจอี้ ก๋วยเตี๋ยวเป็ด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พงษ์โอชา 2 จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง 67/17 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๑.ร้านพงษ์โอชา ๒ เป็นร้านอาหารเช้าที่มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของคนตรัง ซึ่งเป็นวิถีการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันของคนไทยเชื้อสายจีน มีอาหารให้เลือกทานมากกว่า ๕๐ ชนิด เมนูเด่น ได้แก่ หมูย่างเมืองตรัง ที่สืบทอดกรรมวิธีในการทำตามแบบฉบับของชาวจีนมาแต่โบราณ และบักกุ๊ดเต๋ ที่มีส่วนผสมของเครื่องสมุนไพรยาจีน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และอาหารติ่มซำที่มีให้เลือกมากมาย เป็นที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 หมูย่างเมืองตรัง
๒.๑ บักกุ๊ดเต๋
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดวันจันทร์ – วันอาทิตย์
เวลา ๐๕.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๗๗๘๙
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ร้านพงษ์โอชา ๒
E-mail : pongocha2@gmail.com

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านอาหารหยวนเป่า ติ่มซำ จ.กระบี่

ที่ตั้ง ๑๑๓ หมู่ที่ ๑ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (ตั้งอยู่ภายในปั๊มคาลเท๊กซ์อ่าวลึก)

๑.เป็นจุดแวะพักที่มีของกินอร่อย เป็นอาหารไทย-ใต้ จุดขายคือเน้นกะปิ ใช้กะปิดี กะปิหอมเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร มีอาหารจานเดียวและทานเป็นกับข้าวให้ได้เลือกรับประทานมากมาย

๒.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ ปลาจุกเครื่อง
๒.๒ หมูคั่วเคย
๒.๓ ข้าวคลุกกะปิ

๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิดของร้าน
๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เปิดบริการทุกวัน

๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๐๗๐๙ ๙๐๕๘
๕.ช่องทางออนไลน์

เฟสบุ๊ค หยวนเป่า กระบี่ YuanBao Krabi

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม