กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน

๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ผลิตภัณฑ์ กระจูดบ้านทอนอามาน
๒. ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋ากระจูด
รายละเอียดความโดดเด่น
กระเป๋ากระจูด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของกลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน เนื่องจากมีคุณภาพสูง ทำจากกระจูด เส้นเล็ก ที่มีความละเอียด คงทน สามารถใช้ได้นานนับ ๑๐ ปี
และที่สำคัญจะเน้นทำลวดลายดั้งเดิมของท้องถิ่นและสีพื้นเป็นหลัก
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ตูมูใส่ของ
รายละเอียดความโดดเด่น
ตูมูใส่ของที่ทำจากกระจูด เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจาก กลุ่มลูกค้าเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพราะมีความสวยงาม แปลกตา นอกจากจะใช้ประโยชน์ในการใส่ของแล้ว ยังสามารถวางเป็นของประดับบ้านได้อีกด้วย
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ประธานกลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๘๙ ๖๖๗๑
๖. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม