วัดถาวรชัยศิริ(วัดด้อแด้) จังหวัดชัยภูมิ

ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าหว้าน หมู่ ๔ ตำบลห้วยยางอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๑. วัดถาวรชัยศิริ เดิมชื่อว่า วัดด้อแด้สายธารธรรม คำว่าด้อแด้เป็นภาษาถิ่นคอนสารแปลว่าสูงและสืบเนื่องจากทางเข้าหมู่บ้านมีจะต้นเสลี่ยงใหญ่และมีผึ้งไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครสามารถปีนเอาผึ้งได้เพราะต้นเสลี่ยงสูงมากซึ่งชาวบ้านจะพูดว่าสูงด้อแด้ คำว่าด้อแด้เป็นภาษาถิ่นคอนสารแปลว่าสูงและสืบเนื่องจากทางเข้าหมู่บ้านมีต้นจะเสลี่ยงใหญ่และมีผึ้งไปอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีใครสามารถปีนเอาผึ้งได้เพราะต้นเสลี่ยงสูงมากซึ่งชาวบ้านจะพูดว่าสูงด้อแด้ มีอุโบสถจตุรมุข และองค์หลวงพ่อใหญ่ตั้งอยู่บนหลังคาอุโบสถ กำแพงแก้วรอบอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และมีรูปปั้นพญานาคสี่ตระกูลใหญ่ กุฎีสงฆ์ทรงไทยประยุกต์ มีลานธรรมกลางสวนป่าที่ร่มรื่น สงบ เป็นสัปปายะ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะอาดร่มรื่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่งดงามของเมืองคอนสาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม