ทะเลบัวแดง จังหวัดอุดรธานี

ที่ตั้ง ท่าเรือบ้านเดียม หมู่ที่ ๕ ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
๑. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “หนองหานกุมภวาปี” จังหวัดอุดรธานี อยู่ในบึงหนองหาน เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ 22,500 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุมภวาปี อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอกู่แก้ว เชื่อมกับลำน้ำปาว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุดของอำเภอกุมภวาปี หนองหานกุมภวาปีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลาจำนวนมาก เป็นแหล่งดูนกหลายสายพันธุ์มากกว่า 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด พันธุ์พืชน้ำที่เป็นไฮไลต์ ก็คือ “บัวแดง” หรือ “บัวสาย” จะผลิดอกเบ่งบานเป็นสีชมพูสีแดงบานสะพรั่งบนผืนน้ำในช่วงเช้าตรู่ จึงเป็นที่มาของคำว่า “ทะเลบัวแดง” ความงดงามของดอกบัวที่บานสะพรั่งและสวยงามตามธรรมชาติ ทำให้ทะเลบัวแดงหนองหานกุมภวาปี ได้ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบที่แปลกที่สุดในโลก (การจัดอันดับโดย CNN)
เมื่อชมความสวยงามของหนองหาน นักท่องเที่ยวจะมาสักการะขอพรพระธาตุเทพจินดาบ้านเดียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 1 พันปี พระมหาธาตุเทพจินดา ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ ด้านหน้าอุโบสถ บนสถูปมีพระพุทธรูปเก่าแก่ ๒ องค์ ประดิษฐาน ทั้ง ๒ ด้าน ในชุมชนบ้านเดียม ติดกับโรงเรียนบ้านเดียมซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านเดียม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ๐๖.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เวลาชมบัวแดงบานสวย 06.00 – ๐๙.00 น.
เวลาล่องเรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ประมาณ เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี ( ฤดูหนาว)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
– เรือบริการขนาดเล็ก นั่งได้ 2 คน
คิดค่าบริการคนละ 1๐0 บาท ต่อเที่ยว
– เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน
ราคาลำละ ๕00 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ หนองหาน มีพืชน้ำ พันธุ์ปลา พันธุ์นก หลากหลายชนิด
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายไพรสิทธิ์ สุขรมย์ ประธานกลุ่มเรือนำเที่ยว มือถือ ๐๘ ๙๓๙๕ ๐๐๘๗
นางวันเพ็ญ เหล่าก้อนคำ ผู้ใหญ่บ้านเดียม หมู่ที่ ๕
มือถือ ๐๘ ๖๒๓๙ ๗๖๕๕
๗. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100021085964614

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม