สวนอาหารบ้านคุ้งน้า จังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง ๕๑/๔ หมู่ ๖ ถนน บ้านบ่อ–บ้านแพ้ว ต. บ้านบ่อ อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
1. ร้านอาหารริมคลองสุนัขหอนอยู่ในย่านบ้านบ่อ-บ้านแพ้ว สมุทรสาคร อาหารทะเลสด ๆ บรรยากาศดี สะดวกสบาย อาหารทะเล กับอาหารพื้นบ้าน มีล่องเรือทานอาหาร ราคาชั่วโมงครึ่ง ๓,๐๐๐ บาท (นั่งได้ ๒๐ คน) นั่งเรือชมทิวทัศน์ ทานอาหารไม่ได้ ๘๐๐ บาท เห็นสายน้าและต้นไม้เขียว และยังมีที่พักบ้านคุ้งน้ำ รีสอร์ท โรงแรม รีสอร์ท ราคาถูก น่าพักอีกแห่ง ที่พักบรรยากาศดี ที่แนวบูติค ห้องพักตกแต่งสวยงาม พร้อมด้วยความสะดวกสบาย
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนา
2.1 แกงส้มไข่ปลาริวกิว
2.2 ปลาทูต้มมะดัน
2.3 หอยพิมทอด
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๘๓ ๙๘๘๓
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook บ้านคุ้งน้ารีสอร์ท สมุทรสาคร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม