ข้าวเปียกโบราณฟรานซิสโก จังหวัดสกลนคร

ที่ตั้ง ๒๘๐ หมู่ที่ ๖ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑. ร้านอาหารเช้า และอาหารอื่นๆ ที่โดดเด่นและเป็นที่นิยมของชาวท่าแร่ และชาวสกลนคร โดยสถานที่ตั้งเป็นตึก ๒ ชั้น สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ผสมเวียดนาม ซึ่งยังคงความสวยงามของลวดลายแบบฉบับฝรั่งเศษ โดยปัจจุบันได้ต่อเติมและดัดแปลงเป็นร้านอาหาร
๒. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ กาแฟเวียดนาม
๒.๒ ข้าวเปียกเส้น (ก๊วยจั๊บญวณ)
๒.๓ สุกี้โบราณ
๒.๔ ไข่กะทะ
๓. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณพีน่า ๐๘ ๗๘๖๖ ๔๓๘๓
คุณนิตยา ๐๙ ๐๒๕๔ ๘๘๓๓
ป๋าโจ ๐๖ ๓๙๑๓ ๖๐๒๒
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ข้าวเปียกโบราณฟรานซิสโก บ้านท่าแร่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

จุดชมวิวหนองหาร และสะพานชมวิวท่าแร่

ที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑.เป็นจุดชมวิวของชาวบ้านท่าแร่ ตั้งอยู่บริเวณหน้าอุทยานอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร มีจุดพักรถจอดรถและร้านอาหารสามารถเดินชมวิวริมหนองหารได้อย่างสวยงาม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตลอดเวลา
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเช้าดอกบัวบาน แดดไม่ร้อนเกินไป และตอนค่ำชมพระอาทิตย์ตกสวยงาม เข้าชมได้ทุกฤดูกาล
ฤดูกาลที่แนะนำ ช่วงฤดูหนาวดอกบัวบาน วิวสวยงาม และอากาศสดชื่น
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ถ่ายรูปวิวธรรมชาติ ชมน้ำหนองหารที่สวยงามและพืชพรรณนานาชนิด
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4271 6247 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อาสนวิหารอัครเทวดา จังหวัดสกลนคร

ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑. อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล เป็นโบสถ์รูปทรงเรือใหญ่สวยงาม และสร้างเพื่อเป็นการระลึกถึงการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของคริสตชนในหมู่บ้าน ท่าแร่ ใช้เป็นสถานที่ประกอบทำพิธีกรรมทางศาสนา แต่เดิมนั้นจะเป็นอาคารไม้ มีหอด้านหน้า 2 หอด้านหลังสุดอีก 1 หอ มีมุขด้านข้างๆ ละ 2 มุข จุคนได้มากกว่า 1,000 คนเลยค่ะ ต่อมาก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาซื้อระฆัง 3 ใบ ขนาดเล็กใหญ่กันตามลำดับมาถวายวัด ทางวัดเลยทำการดัดแปลงอาคารให้ใช้กับระฆัง 3 ใบนี้ได้ โดยการตัดหอด้านหน้าทั้ง 2 หลังออก และสร้างหอใหม่ตรงกลาง เพื่อแขวนระฆังทั้ง 3 ใบ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2521 นั้น ก็ได้ทำการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่เพื่อทดแทนอาคารเก่าที่ทรุดโทรม โดยรื้ออาคารเก่าออก และออกแบบสร้างสถาปัตยกรรมอาคารหลังใหม่ให้เป็นรูปทรงเรือใหญ่ และเป็นวัดคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสกลนคร
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 น.- 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 1364 5545 นายอัยการ จำปาราช กำนันตำบลท่าแร่
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม