ธารคีรี (สวนน้ำกำนัน) จังหวัดกระบี่

ที่ตั้ง บ้านในสระ ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
๑. มีจุดลงเล่นน้ำ มุมถ่ายรูป ร้านกาแฟ และสวนดอกไม้ เหมาะสำหรับคนรักธรรมชาติ รักการถ่ายรูป และยังมีเรือแคนูให้พายเล่นในระยะทางสั้นๆอีกด้วย สามารถพายไปกลับ ชมธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น น้ำใสเย็นสบายๆ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือน พฤศจิกายน – เดือน เมษายน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ค่าเข้าชม คนละ ๒๐ บาท/เช่าเรือแคนู ลำละ ๒๐๐ บาท)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ถ่ายรูป พายเรือแคนูชมธรรมชาติ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 6275 5910
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook ธารคีรีสวนน้ำกำนัน
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม