อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่

ที่ตั้ง ๒/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
๑.ธารโบกขรณีเดิมชื่อ “ธารอโศก” เป็นป่าดงดิบอยู่ระหว่างหุบเขา มีธารน้ำไหลลอดภูเขาแล้วไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลแหลมสัก สภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชันทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ประกอบด้วยภูเขาหินปูน มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย เช่น ป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าพรุ พื้นที่บางส่วนเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามัน ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือธันวาคม-ต้นเดือนพฤษภาคม อุทยานฯ มีบ้านพักรวมถึงจุดกางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ธันวาคม-ต้นเดือนพฤษภาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ ๖๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ ๓๐๐ บาท
เด็ก ๑๐๐ บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
มีทางเดินชมธรรมชาติและพายเรือคายัคชมทิวทัศน์สวยงาม
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๕๖๘ ๑๐๙๖
๗.ช่องทางออนไลน์
E-mail : thanbokechorani”np@gmail.com
Facebook อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร)