จิราวรรณเบญจรงค์ จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง 32/3 ซอย ไร่ขิง 32 ถนนไร่ขิง – ดอนหวาย หมู่ 10 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ จิราวรรณเบญจรงค์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นายอภิมุข ชูเทียน
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องเบญจรงค์ลายทวารวดี
รายละเอียดความโดดเด่น ร้านจิราวรรณเบญจรงค์ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำเสนอผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) โดยนำลายทวารวดีมาใช้ในการออกแบบเบญจรงค์ และได้รับรางวัลเหรียญทอง ในปี พ.ศ. 2560 และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๓๕ โถศิลาดลคล้องพวงมาลัย ได้รับการคัดเลือกเป็นของขวัญสำหรับผู้นำประเทศอาเซียน และคู่สมรส
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
5.1 นายอภิมุข ชูเทียน โทรศัพท์ ๐๘ ๙๐๕๒ ๖๖๕๙
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : จิราวรรณ เบญจรงค์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านคุณรัดเกล้า มีกุล จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง เลขที่ ๑ หมู่ ๑ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เปลือกส้มโอแช่อิ่มรัดเกล้า
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางรัดเกล้า มีกุล
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ เปลือกส้มโอแช่อิ่ม
เปลือกส้มโอแช่อิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพชุมชน เกาะลัดอีแท่น โดยเลือกใช้ส้มโอจากสวนเกษตรอินทรีย์ เมื่อรับประทานผู้บริโภคสัมผัสถึงความหอมของเปลือกส้มโอ เหนียว หนึบ ๆ ชิ้นพอดีคำสะดวกในการบริโภค ปัจจุบันเปลือก ส้มโอแช่อิ่มรัดเกล้า ได้พัฒนารสชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยเน้นรสชาติหวานน้อย และยังมีสรรพคุณทางยา ทำให้ชุ่มคอ แก้อาการไอ รู้สึกสดชื่น
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ แยมส้มโอ
รายละเอียดความโดดเด่น ทำมาจากสวนส้มโอในเขตอำเภอ สามพราน เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ เนื้อส้มโอล้วนๆ เน้น ๆ นำมากวนจนได้เนื้อแยมสีเหมือนน้ำผึ้ง มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สามารถเก็บไว้ได้นาน รับประทานคู่กับขนมปัง แครกเกอร์ ก็อร่อย
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
5.1 นางรัดเกล้า มีกุล โทรศัพท์ ๐๙ ๑๔๙๕ ๒๕๕๕
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : เปลือกส้มโอแช่อิ่มรัดเกล้า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

สวนผลไม้คุณลุงบุญเลิศ จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง 97 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑.สวนผลไม้คุณลุงบุญเลิศ (สวนป้าแจ๋ว) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เลียบคลองมหาสวัสดิ์ เป็นสวนผลไม้ที่พลิกฟื้นมาได้จากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2554 จนปัจจุบันสวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของชุมชน มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ขาดสาย มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้การทำสวนผลไม้แบบเกษตรผสมผสาน ไปพร้อม ๆ กับให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้สด ๆ ตามฤดูกาลจากสวน เช่น กระท้อน ขนุน มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ ทั้งยังมีกิจกรรมนั่งรถอีแต๋นชมสวนที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว มีการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก เช่น ขาหมูต้มยำใบมะดัน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากต่าง ๆ ซึ่งมีการคิดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น กล้วยหอมทอด 7 รส ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมที่ขายดีของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน และเมี่ยงคำดอกบัวหลวงที่ใช้บัวจากนาบัวปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ได้ทั้งปี ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้สด ๆ ตามฤดูกาลจากสวน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ค่าบริการ 30 บาทต่อคน และค่ารถอีแต๋นอยู่ที่ ๒00 บาทต่อรอบ (นั่งได้ ๘ – ๑๐ คน)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 9057 1432
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook : สวนคุณลุงบุญเลิศ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เลียบคลองมหาสวัสดิ์
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดสำโรง จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง ๒๑ หมู่ ๓ ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
๑.วัดสำโรง ปรากฏหลักฐานตามทะเบียนวัดว่าตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๓ และมีบันทึก ท้ายเอกสารประวัติทะเบียนวัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.๒๕๒๗) โดยผู้มีอายุที่เกิดทันสมัยพระครูอินทรสิริชัย (ทองพูน อินฺทโชโต) เจ้าอาวาสรูปที่ ๔ ของวัดสำโรง (พ.ศ.๒๔๗๕) ประกอบด้วย นายเป๋ง ศรีทองคำ, นายประสิทธิ์ ลาภลมูล เป็นต้น ได้บันทึกว่าในสมัยก่อนในแถบนี้มีต้นสำโรงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก บรรยากาศร่วมรื่น เงียบสงบ จึงมีพระภิกษุมาปักกลดอาศัยปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ชาวบ้านแถบนี้เห็นว่าสถานที่ตั้งนี้ สมควรเป็นที่ตั้งวัดจึงได้สร้างโรงขึ้นมาสามหลัง (อาคารไม้สร้างแบบง่ายๆ หลังคามุงจากเป็นศาลาดิน โรงกุฏิ โรงอุโบสถ) ปู่ดำ ซึ่งเป็นเจ้าของที่จึงได้ถวายที่ตรงนี้ให้เป็นที่ตั้งวัด และชาวบ้านพร้อมใจกันไปอาราธนา พระภิกษุนุช ซึ่งอยู่วัดตรงกันข้าม คือ วัดลานตากฟ้า มาเป็นเจ้าอาวาส ปู่ดำ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ก็ได้อุปสมบทเป็นภิกษุ และได้ช่วยพระภิกษุนุช พัฒนาสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ เช่น กุฏิสงฆ์ ศาลาดิน และอุโบสถหลังเล็กๆ พอจะใช้ในการทำสังฆกรรมได้ ชาวบ้านแถบนี้ ได้ตั้งชื่อเรียกวัดนี้ว่า “วัดสามโรง” เป็นชุมชนรักษาศีล ๕ ดําเนินชีวิตตามแนววิถีไทยที่ประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยมีการทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา ถืออุโบสถศีลเป็นประจำทุกวันพระ และร่วมกันรับศีล ทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิตอนค่ำที่วัดสำโรงทุกวัน โดยพระสงฆ์มีบทบาทในการประสานสัมพันธ์ระหว่าง “บ้าน วัด โรงเรียน” เพื่อเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเข้มแข็งของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับ “พออยู่ พอกิน” พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ด้วยการต่อยอดทุนทางสังคมด้วยแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยนำมิติทางศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพสุจริต สามารถเลี้ยงตนเองบนวิถีความพอเพียง เป็นชุมชนที่มีความร่มเย็นสงบสุข อย่างยั่งยืน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 9255 0179
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม จังหวัดนครปฐม

ชุมชนแห่งนี้มีวัดสุวรรณาราม เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมของชุมชน มีพื้นที่ติดกับคลองมหาสวัสดิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อากาศร้อนชื้น มีแหล่งน้ำธรรมชาติและลำคลองมากมาย พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศริมคลองมหาสวัสดิ์

ชุมชนได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถจุดประชาสัมพันธ์ ที่พัก ร้านอาหาร มีการจัดทำแผ่นพับ ป้ายบอกสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนชาดอกบัวหลวง ชากลีบบัว กล้วยไม้ และชิมเมี่ยงดอกบัว เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสุวรรณาราม
สักการะหลวงพ่อพุทธสุวรรณวรรังสี และอดีตบูรพาจารย์ หลวงพ่อดี สุวรรณโณ เป็นวัดที่เก่าแก่กว่า 100 ปี อยู่คู่คลองมหาสวัสดิ์ 

ศาลเจ้าพ่อสุบินและโรงนานิเวศสุนทรีย์
ศาลเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และชม “นานิเวศสุนทรีย์” แปลงนาที่ออกแบบให้ผู้คนได้หวนรำลึกถึงวิถีชีวิตของชาวนายุคดั้งเดิม เต็มไปด้วยความสวยงามและความสุนทรีย์แบบที่หาได้ยากในปัจจุบัน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คลองมหาสวัสดิ์
คลองมหาสวัสดิ์ คลองประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาล ที่ 4 ทรงพระราชดำริให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อใช้เป็นเส้นทางการค้า

 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนผลไม้ลุงบุญเลิศ (สวนป้าแจ๋ว)
สวนผลไม้ปลอดสารเคมี ชิมผลไม้สด ๆ จากสวนและสินค้าแปรรูป ชิมเมี่ยงคำสูตรบัวหลวง นั่งรถอีแต๋นซิ่งชมสวนผลไม้และนาข้าวในไร่สวนผสม เรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบไร้สารเคมี

สวนกล้วยไม้
สวยกล้วยไม้นานาชนิดในพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ และชมกล้วยไม้พันธุ์ทัศนีย์ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องเรือ คลองมหาสวัสดิ์
คลองมหาสวัสดิ์(ท่าวัดสุวรรณาราม) ล่องเรือชมความสวยงามและเรียนรู้วิถีชีวิตชาวริมคลองมหาสวัสดิ์ แวะชิมข้าวตัง น้ำฟักข้าว ชมนาบัวและสวนกล้วยไม้
นั่งรถอีแต๋นซิ่ง ชมสวนผลไม้
สวนผลไม้ลุงบุญเลิศ (สวนป้าแจ๋ว) นั่งรถอีแต๋นซิ่ง ชมสวนผลไม้และนาข้าวในไร่สวนผสม เรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบไร้สารเคมี พร้อมชิมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน อาทิ เมี่ยงคำสูตรบัวหลวง ชากลีบบัว ชาเกสรดอกบัว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง จังหวัดนครปฐม

ชุมชนวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นชื่อเรียกขานตามชื่อของวัดสำโรง  ว่าสมัยก่อนในแถบนี้มีต้นสำโรงขึ้นเป็นจำนวนมาก บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ จึงมีพระภิกษุมาปักกลดปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยครั้ง ชาวบ้านจึงเห็นว่าสถานที่นี้สมควรเป็นที่ตั้งวัด

ชุมชนคุณธรรมตำบลวัดสำโรง เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ดำเนินการตามกระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม ๙ ขั้นตอน ๓ มิติ เป็น ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ด้วยเสน่ห์ของ “คนดี สังคมดี อยู่ดี มีสุข”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดสำโรง
วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนสามารถกราบสักการะพระประธานในอุโบสถและ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมหอระฆังโบราณอายุกว่า ๑๕๐ ปี

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดสำโรง
แหล่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้โบราณของท้องถิ่นที่อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์ว่าวไทย
เรียนรู้การทำว่าว และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ว่าวโบราณ ที่เก็บรักษาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชม

กลุ่มดินประดิษฐ์ ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง
ผลิตภัณฑ์จากดินประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ เหมาะแก่การเลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

อุทยานปลาหน้าวัด
อุทยานปลาวัดสำโรง อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีน ในแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ำจืด เช่น ปลาตะเพียน ปลาสวาย

โรงเจเปาเก็งเต้ง
สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมชมสถาปัตยกรรมจีนมากมาย ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเศรษฐกิจพอเพียงวัดสำโรง
ตั้งอยู่บริเวณวัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี ปลูกขึ้นจากดำริของหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดสำโรงองค์ปัจจุบัน เพื่อแบ่งปันแก่ชาวบ้านในชุมชนที่ขาดแคลนประกอบด้วย ผัก ผลไม้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ให้อาหารปลา
อุทยานปลาหน้าวัดสำโรง บริเวณหน้าวัดสำโรง ติดริมน้ำท่าจีน เป็นแหล่งปลาน้ำจืดนานาชนิด
เรียนรู้การทำว่าว
อาคารอเนกประสงค์วัดสำโรงการทำว่าว เกิดจากความคิดที่จะฟื้นฟูการละเล่นสมัยโบราณ ก่อนที่จะถึงฤดูทำนา การเล่นว่าวต้องอาศัยลมที่เรียกว่า ลมว่าว เป็นตัวส่งให้ว่าวสามารถลอยละลิ่วบนท้องฟ้าได้นาน
เรียนรู้การทำดอกไม้ดินประดิษฐ์
อาคารอเนกประสงค์วัดสำโรงดอกบัว บานไม่รู้โรย กุหลาบ หลากหลายชนิดของดอกไม้ที่ถูกประดิษฐ์จากดินที่มีส่วนผสมสำหรับใช้ในงานฝีมือประดิษฐ์เป็นรูปแบบต่าง ๆ  โดยการรวมตัวของกลุ่มสตรี ตำบล วัดสำโรง 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) จังหวัดนครปฐม

สภาพภูมิประเทศ เป็นรูปกระเพาะหมู ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน มีการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวจีน จึงก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตในรูปแบบผสมผสานที่ลงตัว ทั้งในด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของเกาะลัดอีแท่น 

ชุมชนคุณธรรมเทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งของพลังบวร ที่คนในชุมชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตชุมชนเกาะลัดอีแท่น ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมาย และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
กราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม ชมแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และป้อนนมปลาคาร์ฟ

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อ
แหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ ชมระหัดวิดน้ำที่ยังคงสภาพใช้งานได้ อยู่ในบรรยากาศบ้านสวน

วัดทรงคนอง
กราบพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโป๋หลุยในวิหารชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ซากเรือสำเภาและโพธิ์สามสีที่หาชมได้ยาก

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในชุมชนทั้งวิถีชีวิตความเป็น การประกอบอาชีพ การคมนาคม ที่ต้องอาศัยแม่น้ำในการดำรงชีวิต

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่แสนรักษ์ (ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในระบบอินทรีย์)
แหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษ สัมผัส วิถีชีวิตชาวนาไทย ชมแปลงนา สวนเกษตร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ไหว้พระทำบุญ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวงกราบหลวงพ่อวัดไร่ขิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวนครปฐม ชมแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และป้อนนมปลาคาร์ฟ
ไหว้พระขอพร
วัดทรงคนอง กราบพระประธานในอุโบสถ และหลวงพ่อโป๋หลุยในวิหาร ชมสถาปัตยกรรมล้ำค่า ซากเรือสำเภาและโพธิ์สามสีที่หาชมได้ยาก
ชมการสาธิตการทำเกษตรอินทรีย์
ไร่แสนรักษ์ (ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชในระบบอินทรีย์) เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาไทย ชมแปลงนา สวนเกษตร
กิจกรรมล่องเรือแม่น้ำท่าจีน
บ้านสวนบางเตย โฮมสเตย์ ล่องเรือรับฟังการบรรยาย พร้อมชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

BMW 2002 CLUB THAILAND เที่ยวนครปฐม

bmw 2002 เที่ยว นครปฐม

ชาวบีมเมอร์ 2002 CLUB THAILAND ไปเที่ยวจังหวัดนครปฐม เป็นการรวมตัวกันของคนที่ชื่นชอบรถ BMW รุ่น 2002 ที่นับว่าหาได้ยากในประเทศไทย ด้วยรูปทรงที่คลาสสิก และมีเอกลักษณ์ ใครเห็นก็ชอบ และมายืนถ่ายรูปด้วย เราชาวคณะแวะไปร้านอาหารและร้านกาแฟ เพื่อถ่ายรูปและดื่มด่ำกับความคลาสสิกของตัวรถ ขับไปอาจมีเสียบ้าง เราก็ช่วยกันซ่อม เราไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว เพราะเราไม่ช่างไปด้วย ด้วยเวลาที่ผ่านไปเกือบ 50 ของตัวรถการดัดแปลง และสายเดิม ที่ยังเดิม ๆ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในรถคลาสสิกทุกรุ่น เพราะอะไหล่บางอย่างก็แทบหาไม่ได้ในปัจจุบัน #BMW2002 #BMW2002CLUBTHAILAND #BMW

ร้านที่เราแวะไป

Hangar Cafe’

ร้านกาแฟที่สระน้ำใสเป็นสีฟ้า มีน้ำตกขนาดใหญ่ มีที่จอดรถเยอะ บรรยากาศดี มีที่จอดรถพอสมควร แต่ว่าตอนที่ไปอากาศค่อนข้างร้อน ต้องไปหาที่นั่งหลบแดด มีมุมสวย ๆ ให้ถ่ายรูปเยอะ เหมาะกับคนที่อยากได้บรรยากาสสวนมีน้ำตก

Junkyard Car’fe

ร้านนี้บอกเลยว่า หมอโดมออกแบบได้ดีมาก ๆ มีซากรถจอดซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ดูอาร์ท ๆ หน่อย มีต้นไม้มากมาย มีที่นั่งชิว ๆ ดูรถคลาสสิก มีร้านอาหารให้เลือก มีโซนขายน้ำ ขายกาแฟให้เลือกทาน เหมาะกับการมาถ่ายรูป