วัดธาตุน้อย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอย่างสูงยิ่งรูปหนึ่งซึ่งศิษย์ยานุศิษย์และประชาชน ที่เคารพนับถือ ศรัทธา พ่อท่านคล้ายได้เชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจา พูดอย่างไรเป็นอย่างนั้น ท่านมักจะให้พรกับทุกคน ขอให้ เป็นสุข เป็นสุข พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง โดยประดิษฐานพระเจดีย์พระสารีริกธาตุและสรีระสังขารพ่อท่านคล้าย ในโลงแก้วประดิษฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ปัจจุบันสรีระ พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ประดิษฐ์ฐานอยู่ในองค์พระเจดีย์ ณ สถานที่นี้ จึงเป็นเจดีย์อนุสรณ์สถานพ่อท่านคล้ายอีกด้วย สังขาร พ่อท่านคล้ายซึ่งว่ากันว่าแข็งเป็นหิน ที่ชาวบ้านนับถือและศรัทธาด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหล เข้ามาสักการบูชากันมากยิ่งขึ้น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกช่วงเวลา
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9491 3333
๕.ช่องทางออนไลน์
Face book: วัดธาตุน้อย เจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านชาวเรือ ร้านอาหาร

ที่อยู่ : 195 ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. ร้านอาหาร ชาวเรือ นครศรีธรรมราช เป็นอาหารพื้นบ้าน ที่เน้นบริการอาหารปักษ์ใต้รสชาติของคนนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะ เมนูอาหารมีให้เลือกหลากหลาย เมนูเด่นคือ น้ำพริกแมงดาสะตอเผา ปลาร้าของทางร้านทำมาจากปลากระบอก ทำให้แตกต่างจากปลาร้าที่อื่น เมนูอื่นๆ เช่น แกงส้มปลากะพง แกงกะทิกุ้งใบชะพลู ด้วยรสชาติที่เข้มข้น เผ็ดร้อน ทุกเมนูจึงทำให้มีรสชาติความอร่อยไม่แพ้กัน
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 น้ำพริกแมงดาสะตอเผา
2.2 ยำผักกูด
2.3 แกงส้มปลากะพง
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เวลาเปิด-ปิด :
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.30 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ : 06 5036 6600
๕.ช่องทางออนไลน์
Face book : ร้านอาหารชาวเรือ นครศรีธรรมราช

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง359 ถนนพัฒนาการ-คูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
๑. ประเภทของที่พัก ( โรงแรม )
๒. จำนวนห้อง 316 ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard 1,875 บาท / Superior 1,875 บาท / Deluxe 4,000 บาท / Suit 6,000 บาท ๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
มีบริการนวดสปา และห้องฟิตเน็ต
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 7584 1888
๖.ช่องทางออนไลน์
Face book: Grand Fortune Hotel Nakhon Si Thammarat
Website : https://www.fortunehotelgroup.com/grand-fortune-hotel/contact/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

น้ำตกพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง.ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๑. เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงาม มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน ๔ ชั้น (หนาน) ได้แก่ หนานบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว หนานวังอ้ายเล สายน้ำไหลผ่านหมู่ไม้นานาพันธุ์ ริมเชิงเขาแล้วไหลไปเป็นคลองท่าแพและลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากพูน น้ำตกพรหมโลกเป็นสถานที่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จมาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๒ ในครั้งเสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30-16.30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มกราคม – เมษายน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
คนไทย
– เด็ก 20 บาท
– ผู้ใหญ่ 40 บาท
ต่างชาติ
– เด็ก 100 บาท
– ผู้ใหญ่ 200 บาท
รถยนต์ 30 บาท
มอเตอร์ไซด์ 20 บาท

ชุมชนคุณธรรมวัดดอนตรอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ของตำบลดอนตรอในสมัยอดีตมีลักษณะเป็นเนินทราย บริเวณกว้าง ส่งผลให้ชาวบ้านมาเล่นกีฬาตะกร้อ เรียกว่า ดอนตะกร้อ  นานเข้า ๆ เหลือเรียกเป็น “ดอนตรอ” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดดอนตรอ  เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  มีการทำนาข้าวเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่   

ชุมชนดอนตรอ มีวัดโบราณเก่าแก่ คือวัดดอนตรอ ซึ่งเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยมี    “พ่อท่านสังข์” พระเกจิอาจารย์ดังสายเมตตา ที่ได้รับสมญานามว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง” ชุมชนมีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรม มีงานสรงน้ำพ่อท่านสังข์เป็นประจำทุกปี  ชาวบ้านในชุมชนมีการรวมกลุ่มพลังบวร รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ในชุมชนได้น้อมนำหลักธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต    

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดดอนตรอ เป็นวัดโบราณเก่าแก่วัดหนึ่ง และเป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในชุมชน จุดเด่นที่อยากนำเสนอ “พ่อท่านสังข์” พระเกจิอาจารย์ดังสายเมตตา   ที่ได้รับสมญานามว่า “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง” หลวงปู่สังข์หรือพ่อท่านสังข์ได้ละสังขารไป เมื่อปี พ.ศ. 2547 คณะศิษยานุศิษย์ได้อัญเชิญสรีระหลวงปู่สังข์ไว้ในโลงแก้ว  ถึงแม้ระยะเวลาผ่านมานาน  แต่สรีระของหลวงปู่สังข์ยังไม่เน่าเปื่อย เพียงแต่เนื้อหนังแห้งติดกระดูก และเส้นผมและเล็บงอก  ปัจจุบันมีศิษยานุศิษย์และผู้เลื่อมใสศรัทธารวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย/สิงค์โปร์เดินทางหลั่งไหลมาสักการะมิขาดสาย  โดยในช่วงสงกรานต์ของทุกปีทางวัดได้จัดให้มีประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนพ่อท่านสังข์เป็นงานประจำปี

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์พ่อท่านสุข เป็นบ่อน้ำที่พ่อท่านสุข อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนตรอได้ขุดบ่อน้ำขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่จะเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ   โดยเฉพาะเดินทางไปวัดพระมหาธาตุได้ดื่มกินในขณะเดินทางไปทำธุระ พ่อท่านสุขจะสร้างศาลาและบ่อน้ำไว้คู่กันเสมอ  เพื่อให้ประชาชนได้นั่งพักและดื่มน้ำ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สวนป่าบรรพบุรุษ สวนป่าแหล่งธรรมชาติที่อนุรักษ์ด้วยลูกหลานของคนในพื้นที่จำนวนกว่า 108 ไร่ มีพันธุ์ไม้โบราณน่าศึกษาและเรียนรู้ ความเป็นธรรมชาติของป่าพรุภาคใต้ มีกิจกรรม สอนการเผาถ่านแบบง่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กรีนฟาร์มแพะ ฟาร์มแพะจำนวน 100 กว่าตัว เป็นแพะที่เลี้ยงไว้จำหน่ายเป็นแม่พันธุ์ และเพื่อเป็นอาหาร สามารถเข้าชมและให้อาหารแพะ มีลูกแพะที่คอยรับแขก โดยการป้อนนม สามารถเข้าชมได้ในช่วงเย็น ๆ เพื่อการศึกษาดูงาน หรือเพื่อท่องเที่ยว ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาของชาวลุ่มน้ำ

สวนดาวเรือง By ยายหวย สวนดาวเรืองเป็นสวนที่มีการปลูกดอกไม้ และผักสวนครัวผสมผสานเป็นการหมุนเวียน จำหน่ายดอกดาวเรือง ดอกมะลิ และผักสวนครัวต่าง ๆ เปิดให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ศึกษาดูงาน

มณฑาฟาร์ม แหล่งเพาะเห็ดหลินจือ เห็ดฟาง และเห็ดนางฟ้า โดยใช้วัสดุเพาะที่มีในท้องถิ่น คือ ทะลายปาล์มเปล่ามาเพาะเห็ดฟาง สามาถเยี่ยมชมการสาธิตผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดหลินจือ โดยใช้วัสดุเพาะ คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและชิม ช้อป น้ำชาเห็ดหลินจือ เห็ดอบกรอบ เห็ดสด ๆ เป็นต้น

บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมพักผ่อนจิบกาแฟไม้ฟืน ชมแพะและให้อาหารในฟาร์มมาตราฐาน และชมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี

สวนสมรมบ้านดอนทือเกษตรพอเพียง เรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ในครัวเรือน การต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ด้านอาหาร และเครื่องสำอาง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้สวนป่าบรรพบุรุษ สวนป่าบรรพบุรุษ 94 ม.7 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190  เบอร์โทร 09 7356 8136 (คุณธีร์)

1. เรียนรู้ป่า 3 อย่าง 4ประโยชน์
– ทำความรู้จักกับป่า 3 อย่าง คู่กับประโยชน์ 3 อย่าง
– ร่วมกันค้นหาประโยชน์อย่างที่ 4 ของป่า และถ่ายทอดแทนคำสั้น ๆ
– ร่วมกันปลูกป่า
2. เดินชมป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
3. เรียนรู้การเผาถ่านแบบง่าย ๆ

ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนมณฑาฟาร์ม
มณฑาฟาร์ม 662 ม. 6 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290เบอร์โทร 08 8969 3956 , 06 5652 9428 (คุณมณฑา  พลายด้วง)

1. เยี่ยมชมการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรียน โดยใช้วัสดุเพาะที่มีในท้องถิ่น คือ ทะลายปาล์มเปล่ามาเพาะเห็ดฟาง
2. เยี่ยมชมการสาธิตผลิตก้อนเห็ดนางฟ้า และเห็ดหลินจือ โดยใช้วัสดุเพาะ คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
3. ชิม ช้อป น้ำชาเห็ดหลินจือ เห็ดอบกรอบ เห็ดสด ๆ เป็นต้น

ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบาติกมัดย้อมเฉลิมพระเกียรติ
บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ 413 ม. 1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทร09 9098 5626 (คุณชญาชล ทองเกียว)

1. ชมการสาธิตการผลิตบาติกข้าวที่เดียวในโลก ซึ่งเป็นสินค้าวัฒนธรรมของไทย และ จ.นครศรีธรรมราช 
2. เรียนรู้การหาวัตถุดิบจากธรรมชาติ และทำมัดย้อมจากสีธรรมชาติ
3. เรียนรู้การทำบาติกขั้นพื้นฐานสร้างงานศิลปะจากจินตนาการ
4. กิจกรรมพักผ่อนชมแพะให้อาหารในฟาร์มมาตรฐาน และไก่ไข่อารมณ์ดี จิบกาแฟไม้ฟืนสัมผัสวิถีชุมชนแบบแต่แรก

ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมกะลามะพร้าว 49 ม.9 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190 เบอร์โทร09 181 33991 (คุณจิตรา ศรีสังข์ทอง) เรียนรู้การทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม