อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง หมู่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๑.อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดปัตตานี นักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติ น้ำใส เย็น สะอาด ชมทะเลหมอก สักการะพระพุทธมหามุนินทโลกนาถ ไหว้พระถ้ำวิปัสสนา และชมหินนามาภิไทย และหินผาพญางู ณ จุดชมวิวเขารังเกียบ และศึกษา เรียนรู้ธรรมชาติ โดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มกราคม – ธันวาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ผู้ใหญ่ ๒๐ บาท เด็ก ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท ค่ายานพาหนะ จักยานยนต์ ๒๐ บาท รถยนต์ ๓๐ บาท รถบัส ๑๐๐ บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 7342 0295
๗.ช่องทางออนไลน์
เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว , เว็บไซค์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ที่จอดรถ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม