อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว

ที่ตั้ง ต.ท่าแยก อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
๑. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนปกคลุมไปด้วยผืนป่า ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากและนกกว่า 300 ชนิด จึงเหมาะแก่การมาศึกษาเรื่องสัตว์ป่าเป็นอย่างยิ่ง ภายในเขตอุทยานฯ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มากมาย เช่น น้ำตกปางสีดา เป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวจากหน้าผาสูง 8 เมตร น้ำตกผาตะเคียนอยู่ห่างจากน้ำตกปางสีดา ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ลักษณะเป็นหน้าผาสูง 20 เมตร ในช่วงฤดูฝนสายน้ำจะไหลทิ้งตัวลดหลั่นเป็นชั้น ๆ ดูสวยงามมาก ทุ่งหญ้าบุตาปอด เป็นทุ่งหญ้าที่มีสัตว์ป่าจำนวนมากเข้ามาอาศัยหากินเหมาะสำหรับศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่า จุดชมวิวลักษณะเป็นหุบเขากว้างมีทิวทัศน์ที่สวยงามสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้เป็นอย่างดี น้ำตกแควมะค่าตั้งอยู่ลึกจึงเหมาะสำหรับผู้ที่รักการเดินป่า และบริเวณใกล้เคียงมีน้ำตกรากไทรน้อยด้วย เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดาจัดขึ้นทุกปีในช่วงต้นเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่น การประกวดหุ่นผีเสื้อ และขบวนแห่หุ่น ผีเสื้อ กิจกรรมทำโป่งเทียมให้ผีเสื้อ เรียนรู้ร่วมกันกับกิจกรรมดูผีเสื้อและแนะนำการถ่ายภาพผีเสื้อจากนักดูผีเสื้อและนักถ่ายภาพ ชมนิทรรศการภาพถ่ายผีเสื้อ รวมทั้งพาดูผีเสื้อตามจุดต่าง ๆของอุทยาน ฯอย่างใกล้ชิดและถูกต้องพร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับสายพันธุ์ ผีเสื้อที่มีอยู่กว่า350 สายพันธุ์ นำนักท่องเที่ยวที่ได้แวะมาเยือนผืนป่าปางสีดาได้เดินศึกษาธรรมชาติ และชมผีเสื้อนานาพันธุ์ตามเส้นทางดูผีเสื้อ การชมผีเสื้อควรเริ่มต้นตั้งแต่ เช้าช่วงเวลาประมาณ 09.00 น. แสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ต้นเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมผีเสื้อ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3724 7948 , 08 1862 1511
(ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานเเห่งชาติปางสีดา)
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ/ ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม