น้ำตกห้วยจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง : บ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 5 ถนนกันทรอม-บ้านสำโรงเกียรติ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
๑. น้ำตกห้วยจันทร์ หรือ น้ำตกกันทรอม ในบริเวณน้ำตกมีต้นจันทน์แดงและจันทร์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น จึงได้ชื่อว่า “น้ำตกห้วยจันทร์” น้ำตกแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะตั้งอยู่ริมถนน ทางหลวงแผ่นดิน น้ำตกห้วยจันทร์ มีต้นกำเนิดจากภูเสลาบนเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น้ำตกห้วยจันทร์เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีน้ำตลอดทั้งปี แต่ถ้าต้องการสัมผัสสายน้ำได้อย่างจุใจขอแนะนำให้เดินทางมาในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ กิจกรรมยอดนิยม คือการลงเล่นน้ำ และนักท่องเที่ยวสามารถปูเสื่อนั่งรับประทานริมธารน้ำ หรือจะใช้บริการศาลาเล็ก ๆ ที่ตั้งเรียงรายอยู่เป็นระยะก็ได้เช่นกัน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน/ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนกันยายน – เดือนกุมภาพันธ์
4.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
5.กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ –
6.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0 4551 4447
7.ช่องทางออนไลน์ –
8.สิ่งอำนวยความสะดวก  ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม