ชุมชนคุณธรรมบ้านไร่ใน จังหวัดระนอง

ชุมชนคุณธรรมบ้านไร่ใน เดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่ที่ ๔ บ้านควนไทรงาม  ตำบลนาคา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้แยกหมู่บ้านมาเป็นหมู่ที่ ๗ บ้านไร่ใน ราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากหลายจังหวัดทางภาตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน สวนกาแฟ และสวนผลไม้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ในชุมชนมีสภาพภูมิอากาศมีทั้งอากาศร้อนและฝนตกชุก มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕,๙๘๕ ไร่  ชุมชนคุณธรรมบ้านไร่ใน มีจำนวน ๑๕๗ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๔๗๐ คน คนส่วนใหญ่ 80% นับถือศาสนาอิสลาม และ 20% นับถือศาสนาพุทธ

ในชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ สำนักสงฆ์บ้านไร่ใน เป็นสถานศูนย์รวมด้านจิตใจที่สำคัญของคนในชุมชน นักท่องเที่ยวที่มาถึงจะไปกราบนมัสการหลวงปู่ทวดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ที่สำนักสงฆ์บ้านไร่ในเป็นสถานที่จัดงานประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ ประเพณีสงกรานต์ งานวันกตัญญู งานประเพณีลากพระ  ซึ่งจัดในช่วงวันออกพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีรับส่ง ตา – ยาย และมีศิลปะการแสดงพื้นบ้าน  สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว และยังมีจุดเด่นที่รับนักท่องเที่ยว เช่น ดอกพลับพลึงธาร ออกดอกให้ชมเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

สำนักสงฆ์บ้านไร่ใน หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

วัดควนไทรงาม (เชื่อมโยง หมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง วัดควนไทรงาม เป็นวัดในพื้นที่ของอำเภอสุขสำราญ ที่มีชาวไทยพุทธในพื้นที่่ให้ความเคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปรับบุญเติมความเป็นสิริมงคล กราบไหว้พระนอน พระธาตุบุญสูง ศาลาพระเกจิอาจารย์ดัง อย่างสมเด็จพระพุฒจารย์โต พ่อท่านคล้าย และรูปปั้นเจ้าอาวาสวัดควนไทรงาม ศาลพญาไม้ (ย่าไม้) และเทพารักษ์ อีกทั้งยังมีศาลพระแม่ธรณีอีกด้วย บรรยากาศภายในวัดมีความร่มรื่น มีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ได้นั่งพักผ่อน และสามารถสนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสเพื่อรู้ซึ้งถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ศูนย์เรียนรู้ พลับพลึงธาร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคา  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ศูนย์เรียนรู้พลับพลึงธารเป็นแหล่งสำรวจแหล่งกระจายพันธุ์พลับพลึงธาร ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยง วัสดุเพาะชำ วิธีการเก็บรักษาพันธุกรรม ทั้งในและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการศึกษารูปแบบการปลูกและทดลองปลูกต้นกล้า   เพื่อฟื้นฟูคืนชีวิตและเพิ่มจำนวนพลับพลึงธารกลับคืนสู่ธรรมชาติ   

จุดอนุรักษ์พลับพลึงธารคลองเรือ ตั้งอยู่ พื้นที่บ้านคลองเรือ หมู่ที่ 7  และคลองนาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และ    จัดให้คลองเรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นจุดชมพลับพลึงธารและให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูต้นพลับพลึงธาร

น้ำตกห้วยน้ำใส ตั้งอยู่ ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง น้ำตกห้วยน้ำใสหนึ่งในจุดท่องเที่ยวของบ้านไร่ใน น้ำตกลับซ่อนอยู่กลางป่า​เดินเท้าเข้าไปประมาณ 1 กม.​ จะได้สัมผัสความสมบูรณ์ของผืนป่า ก็จะมีประชาชนในพื้นที่เข้าไปเที่ยวพักผ่อน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตั้งอยู่ ตำบลนาคา อำเภอ     สุขสำราญ  จังหวัดระนอง โทร 08 9289 9447 เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร ระดับอำเภอ ของนายวินัย ทองพร้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ให้พี่น้องชาวเกษตรกร หลากหลายสาขามาศึกษาเรียนรู้การจัดการสวนยาง การจัดการสวนปาล์ม สวนมังคุด สวนผลไม้ต่าง ๆ และการทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ ทั้งนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องการเกษตรแบบพอเพียง

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมฟื้นฟูพลับพลึงธาร จุดอนุรักษ์พลับพลึงธาร คลองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง พื้นที่คลองเรือ หมู่ที่ 7  และคลองนาคาในท้องที่ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และจัดให้คลองเรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นจุดชมพลับพลึงธารและให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันปลูกและฟื้นฟูต้นพลับพลึงธาร

จุดชมพลับพลึงธาร จุดอนุรักษ์พลับพลึงธาร คลองเรือ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง คลองเรือนอกจากเป็นจุดฟื้นฟูพลับพลึงธารนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมถ่ายรูปกับดอกพลับพลึงธารอีกด้วย

สาธิตการคั่วกาแฟไร่ใน กลุ่มกาแฟคั่วบดมือ ณ ศูนย์เรียนรู้พลับพลึงธาร นางไข่ บุตรวิชา  ประธานกลุ่มกาแฟคั่วบดมือ จะเป็นผู้สาธิตการคั่วกาแฟให้นักท่องเที่ยวได้รับชม

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม