น้ำพุร้อนสมอทอง จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
๑. ตั้งอยู่ที่ บ้านสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคน ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดเล้กที่ผุดขึ้นมาผิวดิน มีความร้อนขนาดต้มไข่สุกได้ภายใน 5 นาที น้ำจะไหลผ่านช่องเขาไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอกควาย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน จุดชมทิวทัศน์และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยว อาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่นเพื่อสุขภาพ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถพักแรม และกางเต็นท์ที่บริเวณน้ำพุร้อนสมอทองได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเวลาที่เหมาะสม ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 
มี โปรดระบุ 20 บาท
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ทองหลาง อำเภอห้วยคต
โทรศัพท์ 0 5651 8155
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook อบต.ทองหลาง เว็ปไซต์ อบต.ทองหลาง
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

จังหวัดอุทัยธานี