ชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐

๑. ชายหาดพัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทย ประกอบไปด้วยหาดพัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยาใต้ มีจุดเด่นคือลักษณะของหาดจะเป็นรูปโค้งตามหาดสวยงามความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีถนนเลียบชายหาดที่ร่มรื่น ชายหาดทางด้านเหนือ นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นน้ำนั่งพักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน้ำต่าง ๆ เพราะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างเงียบสงบ ส่วนชายหาดช่วงกลางไปจนถึงสุดหาดทางด้านใต้ เป็นบริเวณที่มีธุรกิจการบริการหนาแน่น ทั้งแหล่งอาหาร เครื่องดื่ม ห้างสรรพสินค้าร้านขายของที่ระลึก ตลอดจนแหล่งบันเทิงเริงรมย์ต่าง ๆ มากมาย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดตลอดเวลา
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
ไม่มี
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เครื่องเล่นชายหาด มีเครื่องเล่นพวกสกี พาราเรลหรือเรือลากร่ม ให้เช่าอยู่ตามชายหาด
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗
๗. ช่องทางออนไลน์
www.pattaya.com, www.welcometopattaya.com
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

มุมอร่อย สาขานาเกลือ อำเภอบางละมุง

๑. เป็นร้านอาหารทะเลที่อยู่คู่ชลบุรีมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นร้านประจำของทัวร์ทั้งหลายที่ต้องมาลง อย่างทัวร์จีนเป็นต้น ร้านมุมอร่อยปัจจุบันมี ๓ สาขา ได้แก่สาขาโคโม่ เขาชีจันทร์ สาขาศรีราชา สาขาบางละมุง (นาเกลือ) ซึ่งร้านมุมอร่อยสาขาบางละมุง (นาเกลือ) สาขานี้จะอยู่ติดทะเล ภายในร้านอาหารจะมีที่นั่งทั้งโซน indoor และ outdoor นั่งรับประทานอาหารท่ามกลางลมเย็นๆ สบายๆ พร้อมกับชมวิวทะเล ตอนกลางคืนมีดนตรีบรรเลงให้ฟังเพลินๆบรรยากาศดี พื้นที่กว้างขวาง มีที่จอดรถ ส่วนอาหารกินแบบครอบครัวจะเหมาะมากเพราะปริมาณบางเมนูจะเยอะ รสชาติอาหารอร่อย วัตถุดิบสดใหม่
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 หมึกผัดไข่เค็ม
2.2 ปลากะพงทอดน้ำปลา
2.3 ปูทะเลผัดผงกะหรี่
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดบริการทุกวัน ๑๐.๓๐ -๒๓.๓๐
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๔๘๖๗ ๘๔๔๘, ๐๖ ๒๘๓๕ ๙๔๕๕
๕. ช่องทางออนไลน์
Line: mumaroi8448

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : 999 หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๑. มีเนื้อที่กว้างขวาง แยกซ้ายจากถนนสุขุมวิท ไปอีก 5 กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างขึ้น เพื่อถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ อยู่ตำบลห้วยใหญ่ เลยอเนกกุศลศาลาเล็กน้อย เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 มีเนื้อที่ 366 ไร่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณทางเข้ามีศาลานานาชาติ เป็นสถาปัตยกรรมประจำชาติของประเทศต่าง ๆ เรียงรายริมสระน้ำมีมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจดีย์ใหญ่พระบรม สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธาตุของพระอรหันต์สาวก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.
*หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ -ไม่มี-
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร 0 3834 3615
๕. ช่องทางออนไลน์
http://www.watyanasangvararam.com/
Facebook : วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง : เลขที่ 206/2 หมู่ที่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๑. พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่ที่แหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์ ตำบลนาเกลือ อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังเป็นทรงไทยจตุรมุข ด้านล่างของฐานเป็นลักษณะฐานสิงห์ ห้องโถงและหน้าต่างเปิดให้ลมและแสงสว่างเข้าออกทั้ง 4 ด้าน ตกแต่งเป็นศิลปะแนวความคิดสมัยใหม่ที่ผสมผสานศิลปะอยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ เจ้าของโครงการและออกแบบโดยคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูความสำคัญของศาสนาปรัชญา ว่าเป็นสิ่งสำคัญค้ำจุนโลกในมิติด้านจิตวิญญาณและความศรัทธาอันแรงกล้าในงานศิลปะ ที่สื่อถึงจริยธรรม – วัฒนธรรมอันดีงามของการสอนมนุษย์สร้างความดีละเว้นความชั่ว พิพิธภัณฑ์ปราสาทสัจธรรม มีประติมากรรมไม้แกะสลักที่วิจิตรพิสดารอยู่แทบทุกจุดของปราสาท ที่บ่งบอกถึงหลัดธรรมคำสอนของพระพุทธศาสดา หลักสัจธรรม และวัฒนธรรมประเพณีในทุกห้อง ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ความประณีตและตวามสวยงามของประติมากรรมยังเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน 8.00 – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
คนไทยและต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 250 บาท
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถามโทร. 0 3811 0656
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : Sanctuary of Truth museum
http://www.sanctuaryoftruthmuseum.com/
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม