บานาน่าแลนด์

ที่ตั้ง 223 หมู่ 1 บ้านหนองบัว ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๑.เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรใกล้กับภูหอ ภูเขายอดตัด ที่มีรูปร่างแปลกตาเหมือนชามคว่ำ สัญลักษณ์โดดเด่น สะดุดตาของอำเภอภูหอ บานาน่าแลนด์เป็นแหล่งเรียนรู้การทำเศรษฐกิจพอเพียง การทำไร่นา สวนผสม และแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เช่น การทอผ้า การจักสาน และการทำ Eco print นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกซื้อ เลือกชิม เลือกใช้ เช่น ขนมจากกล้วย กล้วยตาก ขนมขาไก่ แป้งกล้วย และผ้าทอมือ เป็นต้น
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) มิถุนายน – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ไม่มี่
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 8993 9905
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/99BananaLand/
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม