วัดหนองบัว จังหวัดน่าน

ที่ตั้ง.หมู่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
๑.วัดไทลื้อเก่าแก่ของหมู่บ้านหนองบัว สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่
– ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สันนิษฐานว่า เขียนโดย “หนานบัวผัน” ช่างเขียนลาวพวน ภาพจิตรกรรมที่วัดหนองบัวแห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่นลายน้ำไหลและผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม
– บุษบกสมัยล้านนา ที่เก็บรักษาภายในพระอุโบสถ
– บ้านจำลองไทลื้อ (เฮือนไทลื้อมะเก่า) ซึ่งมีอุปกรณ์การประกอบอาชีพของชาวไทลื้อจัดแสดงไว้
– การสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ที่คนในหมู่บ้านร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต และเลือกซื้อผ้าทอสีสันสวยงามจากฝีมือชาวบ้าน โดยตั้งอยู่บริเวณด้านนอกของพระอุโบสถ

๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.30 น. – 18.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5479 9091
๕.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม