บ้านตานิด จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง 40 ตำบล กระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
๑. บ้านตานิดเป็นร้านอาหาร และให้บริการโฮมสเตย์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เสน่ห์ของอาหารที่บ้านตานิดคือ ตัวร้านมีลักษณะเป็นบ้านไม้เรือนไทยอายุมากกว่า 70 ปี ภายในตกแต่งผสมผสานความเป็นสมัยใหม่ แต่ยังอนุรักษ์ความดั้งเดิมของตัวบ้าน เมนูอาหารพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีอาหารหลากหลาย โดยบ้านตานิดจะเน้นอาหารพื้นบ้านตามวิถีริมน้ำเจ้าพระยา อาทิ กุ้ง ปลา เป็นต้น ลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้านนอกจากจะได้รับประทานอาหารพื้นบ้านยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตคนริมน้ำนั่งชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยา
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ผัดสามเหม็น
2.2 หลนปลากุเลา
2.3 แกงส้มไหลบัว
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน เวลา 11.30 – 19.00
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. 08 1835 0660
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : Baan Ta Nid River Lodge’n Art Camp

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม