ชุมชนคุณธรรมบ้านท่าเชียงเครือ จังหวัดบึงกาฬ

ชุมชนบ้านท่าเชียงเครือชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภูไท ที่อพยพมาจาก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษกว่า 60 ปีมาแล้ว อดีตกาลเมื่อหมู่บ้านหรือชุมชมใดเกิดการอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เป็นเหตุผลที่ผลักดันให้ชาวบ้านเกิดการอพยพหาที่อยู่อาศัย และที่ทำมาหากินที่มีความอุดมสมบูรณ์

กลุ่มทอผ้าบ้านท่าเชียงเครือ ได้นำเอาวัฒนธรรมการทอผ้าแบบภูไท มาผสมผสานกับวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของตน ที่มีความสัมพันธ์กับลำน้ำฮี้ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลาจึงได้ออกแบบลวดลายลงบนพื้นผ้าทออย่างสวยงาม ที่เรียกว่า “ผ้ามัดหมี่ลายสาวภูไทล่องน้ำฮี้” เป็นการแสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวีถีชีวิต ที่แท้จริงของชาวภูไท บ้านท่าเชียงเครือ ตามคำที่ว่า “ท่าเชียงเครือคือบ้าน ถิ่นฐานแห่งภูไท นมัสการหลวงพ่อใหญ่ ลมหายใจแห่งน้ำฮี้ ประเพณีเซิ้งกระโด้ โอ้งามตาผ้าทอมือ”

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศิริมงคลวนาราม
เมื่อปี พ.ศ. 2503 มีหลวงพ่ออ่อนเป็นผู้ก่อตั้งวัดเป็นรูปแรก และเป็นโรงเรียนของชาวบ้านได้ศึกษาวิชาเรียนถึง ป.4 แต่ไม่มีศาลายังอาศัยเพิงหญ้าป็นที่หลบแดดฝน ต่อมาหลวงปู่ประเสริฐ ปัญญาธโร ร่วมสร้างหลวงพ่อพระใหญ่ศรีศากยมุนีขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2556 สร้างแล้วเสร็จในปีเดียว เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน

วัดป่าเนินแสงทอง
วัดป่าเนินแสงทองเดิมที่เป็นป่าก่อเพราะมีต้นก่ออยู่มากมาย บริเวณในป่ามีหินแข็งอยู่มาก หน้าฝนหน้าแล้งไม่ค่อยอับชื้น ในป่ามักมีพระธุดงค์มาปักกลดจำพรรษาอยู่บ่อย ๆ เพราะในป่าน่าอยู่มากเพราะเหตุนี้หลวงปู่ธรรมาจึงบวช และย้ายศาลาเก่าจากวัดศิริมงคล ไปสร้างเป็นที่พักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2518 และท่านได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ. 2538 จึงมีพระอาจารย์พวน ชุตินธโร หรือท่านพระครูประโชติธรรมคุณ ซึ่งเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐท่านได้มาสร้างต่อจากหลงปู่ธรรมา

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แม่น้ำฮี้
แม่น้ำฮี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของชาวบ้าน ท่าเชียงเครือ นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรืชมวิถีชาวบ้าน ชมธรรมชาติลำน้ำ โดยเรือของชาวบ้าน ระหว่างทางมีจอดให้ขึ้นไปชมและชิมกาแฟที่ปลูกโดยชาวบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนดอกไม้ตาวัง
จำหน่ายพันธุ์ดอกไม้ เมล็ด ท่องเที่ยว ถ่ายภาพ มีเต็นท์ให้เช่าพักแรม ที่ตั้ง บ้านท่าเชียงเครือ ม.2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ หมายเลขโทรศัพท์ 06 1464 0500

ไร่กาแฟอุ่นวิเศษ
นายบุญหนา อุ่นวิเศษ เจ้าของสวนยางพาราที่ปลูกกาแฟ ที่อยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำฮี้ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เปิดเผยว่าเริ่มปลูกกาแฟมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นสายพันธุ์อาราบิก้า และสายพันธุ์โรบัสต้า โดยทยอยปลูกเพิ่มเรื่อยๆ โดยการทดลองปลูกแซมในสวนยางพารา เป็นแปลงแรก เมื่อได้ผลจึงขยับขยายมาปลูกในสวนผสมผสาน เพื่อต้องการหารายได้เสริมนอกเหนือจากการทำสวนยาง Youtube ช่อง อุ่นวิเศษ ต้นตํารับกาแฟบึงกาฬ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่_08 7145 5373,
08 2111 6739
ID LINE:09 8118 0341

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

บายศรีสู่ขวัญ
โฮมสเตย์/ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บายศรีสู่ขวัญเอเป็นขวัญ กำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนชุมชน

ชมการสาธิตและทดลองฝึกงานฝีมือ เช่น การถักทอจักสาน ทอเสื่อกก การทำผ้ามัดย้อม
กลุ่มอาชีพต่างๆ ฝึกประลองฝีมือด้านการถักทอจักสาน ทำของเล่น เครื่องประดับ

นั่งเรือล่องแม่น้ำฮี้
แม่น้ำฮี้ ล่องลำน้ำฮี้ ชมทัศนียภาพธรรมชาติอันสวยงาม

การแสดงเซิ้งกระโด้
ภายในชุมชน เป็นการแสดงที่นำเอาวิถีชีวิต การทำมาหากิน มาประยุกต์เป็นท่ารำ เช่น การหาปลา สัตว์น้ำต่างๆ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม