บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ที่ตั้ง น้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
๑.ชุมชนแห่งนี้มีความงดงามของความเป็นพหุวัฒนธรรม “สองศาสนา สามวัฒนธรรม” มีการอยู่ร่วมกันของสองศาสนา คือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม และสามวัฒนธรรม คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีน นับว่าเป็นชุมชนสันติอีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน มีความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่เข้มแข็ง ระหว่างบ้าน ศาสนา โรงเรียน และหน่วยงานราชการ จึงทำให้การท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่กล่าวขานในหมู่นักท่องเที่ยวที่หลงใหล ในการเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน

๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 – 21.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9244 6702 

๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จ.ตราด 
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม คือ ศาสนาพุทธ และอิสลาม และ 3 วัฒนธรรม ได้แก่ ไทย ไทย-จีน และไทย-มุสลิม ที่อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ใช้วิถีชีวิตทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา เป็นตัวเชื่อมในการใช้ชีวิต และใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

สะพานวัดใจ
พิชิตสะพานวัดใจ เปิดมุมมองใหม่ของชีวิตบ้านน้ำเชี่ยวชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม
มัสยิด 200 ปี
มัสยิด 200 ปี มัสยิดอัลกุบรอ เป็นมัสยิดแห่งแรกของภาคตะวันออก

ฝึกทำงานหัตถกรรมพื้นบ้านสานงอบ
หัตถกรรมพื้นบ้านงานสานงอบแบบมืออาชีพของคนน้ำเชี่ยวที่อยู่คู่วิถีชีวิตมายาวนาน
วัดน้ำเชี่ยว (วัดอินทราราม)
เยี่ยมชมวัดน้ำเชี่ยว เดิมชื่อวัด “อินทราราม” เป็นวัดที่ ร.5 เคยเสด็จใน ร.ศ.130
ศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยว
สักการะศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยว เสริมสิริมงคลให้ชีวิต เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ล่องเรือชมธรรมชาติ
ล่องเรือชมธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ และทำกิจกรรมงมหอยปากเป็ดบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ธนาคารสัตว์น้ำ บ้านน้ำเชี่ยว
กิจกรรมปล่อยเล็กจับใหญ่ เป็นกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำที่ชาวชุมชนทำการอนุบาลเพาะพันธุ์ เพิ่มประชากรสัตว์น้ำที่รอดชีวิต

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ทำข้าวเกรียบยาหน้า
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว เมนูขนมทานเล่น สองวัฒนธรรมคือไทยผสมกับอาหารมุสลิม ที่มีความเป็นมายาวนานกว่าร้อยปี มีรับประทานที่บ้านน้ำเชี่ยวที่เดียวเท่านั้น
ทำตังเมกรอบ
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวตังเมกรอบหรือ น้ำตาลชัก หรือขนมไม้ในวัยเด็กที่คุ้นเคย มีความหอมจากต้นตาล กรอบอร่อย

ทำงอบน้ำเชี่ยว
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวเป็นภูมิปัญญาการนำใบจากมาเย็บเป็นหมวก เพื่อใช้สำหรับคุมแดดกันฝน แต่คนทั่วไปมักเรียกว่า งอบน้ำเชี่ยว เพราะมีแหล่งผลิตสินค้าที่สร้างชื่อเสียงของบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม