ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง ตำบลคลองกระแชงและตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
๑.ชุมชนย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรี เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชุมชนนี้ประกอบไปด้วย ๓ ชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี ได้แก่ ชุมชนคลองกระแชง ชุมชนซอยตลาดริมน้ำ และชุมชนวัดเกาะ ในอดีตชุมชนนี้เป็นย่านการค้าพาณิชย์ จึงเป็นย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม เช่น แหล่งเรียนรู้ บ้านมนัส จรรยงค์ นักเขียนชื่อดังของประเทศไทย ศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดพลับพลาชัย อาคาร สถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่า ๆ แหล่งทำทอง ศาลเจ้า เรื่องราวเล่าขาน และ วัตถุโบราณที่ค้นพบในแม่น้ำเพชร แหล่งอาหารที่ขึ้นชื่อและรสชาติอร่อย เช่น ก๋วยเตี่ยวหมูน้ำแดง ข้าวแช่ ก๋วยจั๊บ ร้านขนมหวาน ร้านเก่า 100 ปี ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี Street Art ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่ภายในชุมชน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน (หากเป็นสถานที่แหล่งเรียนรู้จะปิดเวลา 17.00 น.) หากเป็นตลาดช่วงกลางคืน ปิดประมาณ 22.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
แล้วแต่โปรแกรมที่ชุมชนกำหนด
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม นายปภังกรณ์ จรรยงค์ ประธานท่องเที่ยวชุมชนฯ โทร. ๐๖ ๒๔๖๓ ๕๔๖๔ ,๐๖ ๑๔๐๘ ๑๘๑๒
๕.ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/muangpetchcommunity/
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม