ชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร

เมืองไตรตรึงษ์ เป็นเมืองโบราณที่มีอยู่จริงและเป็นเมืองสำคัญมีอายุไม่ต่ำกว่าสมัยทวารวดี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในอดีตเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในการเดินทางระหว่างภาคเหนือไปยังภาคกลาง ที่เชื่อมต่อไปยังลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา จวบจนปัจจุบันนั้นยังคงเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดวังพระธาตุ
วังพระธาตุ แต่ก่อนที่วัดแห่งนี้เป็นป่ารกร้าง บริเวณพระวิหารมีเนินดินและต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนแทบมองไม่เห็นพระวิหาร ต่อมากรมศิลปากรได้มาบูรณะให้ใหม่จนมีสภาพในปัจจุบัน เหตุผลที่เรียกขานกันว่าวังพระธาตุ เพราะหน้าวัดเป็นห้วงน้ำใหญ่ เรียกกันโดยสามัญว่า “วัง” และมีความเชื่อว่า ภายในพระมหาเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่ของวัดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงมีพระธาตุตั้งอยู่เรียกกันว่า วังพระธาตุ

เจดีย์เจ็ดยอด
เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ดอกบัวตูม) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด ในเขตอำเภอเมืองและเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จประพาสต้นเมืองไตรตรึงษ์

ศาลเท้าแสนปม
กล่าวถึงชายผู้หนึ่งนามว่า ตาแสนปม ตาแสนปมเป็นคนทำสวนคนหนึ่ง ในวังของพระราชา แต่เขาเกิดมามีกรรมเพราะมีรูปร่างแปลกประหลาดไปจากคนทั่วไป ร่างกายของเขามีปุ่มปมขึ้นเต็มไปหมด ซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อของเขานั่นเอง

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมแม่น้ำปิง
ริมแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนกำแพงเพชรอีกหนึ่งสถานที่ ช่วงเวลายามเย็นจะมีประชาชนมาวิ่งออกกำลังกายนั่งชมบรรยากาศริมปิง เดินทางมาเป็นครอบครัว เป็นคู่และบริเวณแม่น้ำปิง ตรงข้ามกับสวนสิริจิตอุทยาน ยังมีบริการนวดฝ่าเท้า เพื่อผ่อนคลายท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามยามเย็นอีกด้วย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุ
ทุกครัวเรือนยังคงดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกครัวเรือนจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทาน และที่เหลือจะแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้าน โดยในชุมชนจะมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (การเล่นเพลง ระบำ ก.ไก่)
การเล่นเพลง ระบำ ก.ไก่ บอกเล่าต่อกันมาว่ามีการเล่นมานานนับร้อยปี แต่เดิมเนื้อหาของบทร้องเป็นการโต้ตอบเชิงเกี้ยวพาราสีกันธรรมดา ไม่มีการเล่นคำและอักษรดังเช่นทุกวันนี้ จนเมื่อมีการเรียน  การสอนในโรงเรียนจึงนำอักษร ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก มาเล่นคำและสัมผัสอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้น เล่นในงานตรุษสงกรานต์และงานรื่นเริงต่าง ๆ

การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม (ระบำคล้องช้าง)
ระบำคล้องช้าง เป็นการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดกำแพงเพชรของชุมชน 2 ชุมชนคือชุมชนโบราณนครชุมและชุมชนโบราณเมืองไตรตรึงษ์ เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เหมาะสมจะเผยแพร่ให้กับชนรุ่นหลังได้เห็นถึงความเป็นมาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในอดีต สะท้อนผ่านการละเล่นพื้นบ้านที่หลากหลาย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม