ชุมชนคุณธรรมบ้านสามช่องเหนือ จังหวัดพังงา

ตั้งอยู่แนวชายฝั่งอ่าวพังงานานกว่าศตวรรษ เป็นหมู่บ้านสองฝั่งคลอง (ฝั่งเกาะและฝั่งหัวถนน) ห่างกัน ๕๐๐ เมตร ฝั่งหัวถนนเชื่อมต่อกับถนนเพชรเกษม 2 กิโลเมตร มีท่าเทียบเรือบริการนำเที่ยวอ่าวพังงา เป็นชุมชนมุสลิม ทำการเกษตรและประมงชายฝั่งพื้นบ้าน ฝั่งเกาะมีพื้นที่ทำการเกษตร 4,800 ไร่ ประชากร 950 คน จาก 245 ครัวเรือน 

เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ป่าชายเลนขนาดใหญ่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม พร้อมเส้นทางกิจกรรมและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลสด ๆ ประกอบด้วยวิถีวัฒนธรรมมุสลิมแบบดั้งเดิม เรียบง่าย ผู้คนพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพอย่างอบอุ่น 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

เตาถ่านโบราณโกมิ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝั่งหัวถนน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นเตาถ่านโบราณอายุราวร้อยกว่าปี  

บ้านจำลองวิถีทับเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝั่งเกาะ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   เป็นทับยกสูงหลังคามุงจากกันด้วยไม้ไผ่สาน เป็นที่พักชั่วคราวของคนที่มาทำเกษตร ทำประมง ในสมัยก่อน

Street Art จิตรกรรมฝาผนัง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝั่งเกาะ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้านสามช่องเหนือ สร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชน เป็นจุดถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝั่งเกาะ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นศาลาหมู่บ้านไว้ประชุม ทำกิจกรรม เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากของที่ระลึก และเป็นที่ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงาน

จุดสาธิตการทำผ้ามัดย้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝั่งเกาะ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นสถานที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวและผู้มาศึกษาดูงานได้เรียนรู้วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำผ้ามัดย้อม

จุดสาธิตการทำกะปิ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝั่งเกาะ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาเป็นสถานที่สำหรับให้นักท่องเที่ยว และผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการทำกะปิจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน โดยการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปสร้างรายได้แก่ชุมชน

จุดสาธิตการทำเรือจำลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝั่งเกาะ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นสถานที่สำหรับให้นักท่องเที่ยว และผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้เรียนรู้วิธีการทำเรือหัวโทงจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น 

จุดสาธิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหงือกปลาหมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝั่งเกาะ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นจุดเรียนรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติในการทำสบู่ ยาสระผม จากสมุนไพรเหงือกปลาหมอ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เขาตะปู เขาพิงกัน เขาตะปูตั้งอยู่บริเวณด้านนอกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา รูปร่างคล้ายตะปู นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้ระยะไกลจากเรือหรือสันดอนของเขาพิงกัน เขาพิงกันมีลักษณะเป็นแผ่นหินราบเรียบแผ่นใหญ่สองแผ่นพิงกันอยู่ ซึ่งเกิดจากการเลื่อนตัวของหินตามรอยแยกของภูเขา 

ถ้ำเพชรปะการัง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นถ้ำที่มีหินงอดหินย้อยที่สวยงาม   ภายในถ้ำมีจุดชมวิว ๒ ชั้น ชั้นที่ ๑ สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๐ม. ขั้นที่ ๒ สูงจากระดับน้ำทะเล ๑๐๐ เมตร  

ต้นไม้แสมดำคู่ (ปีปี) มหัศจรรย์แห่งรัก ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา  อยู่ห่างจากบ้านสามช่องเหนือ ประมาณ ๗๐๐ เมตร 

ถ้ำแก้ว อยู่ในพื้นที่ของเกาะลานาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ห่างจากบ้านสามช่องเหนือประมาณ ๑๐ ก.ม.   

เกาะพนัก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ห่างจากชุมชนบ้านสามช่องเหนือ ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร  

เกาะห้อง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ฝ่ายเกาะ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  

แปลงสาธิตการเลี้ยงหอยหลักควาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือฝ่ายเกาะ ตำบล กะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา   

ศูนย์เรียนรู้ทำประมงพื้นบ้าน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ 

ธนาคารหอยแครง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา บริเวณด้านหน้าป่าชายเลนหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านสามช่อง    

กิจกรรมการท่องเที่ยว
ชมระบบนิเวศ ป่าชายเลน/ ปลูกป่าชายเลน
– เส้นทางพายเรือแคนู
– แปลงปลูกป่าชายเลน
-นั่งเรือแคนูชมระบบนิเวศของป่าโกงกาง
-ร่วมปลูกป่าชายเลน

การทำผ้ามัดย้อม สีธรรมชาติ
จุดสาธิตการทำผ้ามัดย้อม
-มัดผ้าให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
-ต้มผ้าในน้ำเปลือกไม้
-นำผ้าที่ต้มมาล้างน้ำ
-นำไปพึ่งแดด      

ชมวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน/หาหอย
– รอบหมู่บ้าน
– โหนหอย
-เดินชมวิถีชีวิตชาวประมงบนฝั่งฝ่ายเกาะ
-ชมการเลี้ยงปลากระชัง
-หาหอยแครง หอยหลักควาย 

ประกอบอาหารพื้นถิ่น โฮมสเตย์ 
-ทำอาหารพื้นบ้านกินเองโดยใช้วัตถุดิบจากชุมชน เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ผักพื้นบ้าน

ล่องเรือหัวโทง ดินเนอร์ ชมแสงสุดท้ายอ่าวพังงา
อ่าวพังงา
-นั่งเรือหัวโทงชมธรรมชาติป่าโกงกางสองฝั่งคลอง
-ทานอาหารพื้นบ้านบนเรือหัวโทง
-ชมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ ณ อ่าวพังงา 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม