ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี

ที่ตั้ง เลขที่ ๕๖ หมู่ ๗ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที
๑. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี มีการเลี้ยงไก่ชิงช้าสวรรค์ ที่มีหนึ่งเดียวในประเทศ มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้บนเนื้อที่เพียง ๑ ไร่ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน ได้มาศึกษาหาความรู้ กระทั่งปัจจุบันมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด จำนวน ๖๐ ฐาน เช่น การเลี้ยงกุ้งในตะกร้า,การเลี้ยงปลาในร่องสวน,แก๊สชีวภาพ,การเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อปูนซีเมนต์,น้ำส้มควันไม้,ไก่หลุม,เป็ดหลุมและไข่เค็มรสต้มยำ เป็นต้น
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๖๑๗๘ ๔๑๕๗
๖.ช่องทางออนไลน์ –
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม