พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

ตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ถนนสุทธิพงษ์ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
๑. จุดเริ่มต้นของการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง มาจากการพบภาชนะลายเขียนสี เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยชาวบ้านเชียง ต่อมาปี พ.ศ. 2509 ชาวอเมริกัน ได้พบภาชนะดินเผาที่บ้านเชียงโดยบังเอิญจึงนำไปแจ้งที่กรมศิลปากร ปีพ.ศ. 2510 จึงได้มีการขุดค้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกปี พ.ศ.2515 ได้ขุดค้นเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จทอดพระเนตรแหล่งขุดค้นที่วัดโพธิ์ศรีในพร้อมกับแหล่งอื่นในบ้านเชียง และครั้งสุดท้ายปีพ.ศ. 2517-2518
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันอังคาร – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ปิดทุกวันจันทร์)
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท ยกเว้น นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ผู้สูงอายุ (ชาวไทย) ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร : 0 4220 8340
โทรสาร : 0 4220 8341
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : https://www.facebook.com/bcnmfinearts
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum
https://www.finearts.go.th/banchiangmuseum/categorie/history
e-mail : nm_banchieng@finearts.go.th
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ( ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม