ที่พักโฮมสเตย์บ้านโคกเมือง (เที่ยวชุมชนยลวิถี บ้านโคกเมือง)

ที่ตั้ง หมู่ 6,9,15,18 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๑. ประเภทของที่พัก (โฮมสเตย์/รีสอร์ท)
หรืออื่น ๆ : ชุมชนมีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐาน จำนวนกว่า 30 หลัง รองรับนักท่องเที่ยวได้ 150 คน และมีรีสอร์ทในพื้นที่อีก 5 แห่ง
๒. จำนวนห้อง 50 ห้อง
๓. ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard 250 บาท/คน (แอร์) / Deluxe 800 บาท / Family Room 1,000 บาท
๔. สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ : : เรียนรู้ระบบน้ำใต้ดิน การทำฟาร์มปูนา การทำข้าวเกรียบมันปู น้ำพริกมันปู เรียนรู้วิธีทอผ้า ปลูกแคดตัส
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นางส้มเกลี้ยง สืบวัน ประธานโฮมสเตย์ : 08 8193 8840
๖. ช่องทางออนไลน์ : Facebook ส้มกลี้ยง สืบวัน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ลานวัฒนธรรม บ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง ตำบล จรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
๑. ลานวัฒนธรรมบ้านโคกเมือง เป็นศาลาเอนกประสงค์ มีลานกว้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ต้อนรับผู้มาเยือนในหมู่บ้าน ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ ใช้ในการจัดการแสดงพื้นบ้าน หรือปรับเปลี่ยนเป็นลานรับประทานอาหารเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังใช้ลานวัฒนธรรมเป็นสถานที่ประกอบพิธีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันพระ วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา ใกล้กับลานวัฒนธรรมยังมีตลาดนัดชุมชนบ้านโคกเมือง และศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปบ้านโคกเมือง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ ผ้าหมักโคลนบารายพันปีสีกลีบบัว ผ้าทอพื้นเมืองลายผักกูด เปิดให้บริการทุกวัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00-18.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณประสิทธิ์ ลอยประโคน (ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว)
โทร. 08 6721 1789
๕. ช่องทางออนไลน์
https://www.bankokmuang.in.th/
https://www.facebook.com/papat239
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟปลายบัด มีชาติพันธุ์ไท – ลาว และ ไท – เขมร ที่มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยมีโบราณสถานเป็นทุนทางวัฒนธรรม อาทิ ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาปลายบัด กุฏิฤาษี และสามารถเชื่อมโยงไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้วยระยะทางเพียง 8 กิโลเมตร

ตามรอยอารยธรรมขอมทวารวดีสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ เที่ยวชมโบราณสถานอายุกว่า 1,400 ปี รอบ ๆ ชุมชน เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม สินค้าภูมิปัญญา อาทิ ผ้าไหมลายผักกูด  ผ้าหมักโคลนบารายพันปี ข้าวภูเขาไฟเขาปลายบัด เสื่อกกยกลาย สมุนไพรเขาปลายบัด พร้อมที่พักมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ปราสาทเมืองต่ำ
ปราสาทที่สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ตามคติศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย มีอายุการก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ปี

กุฏิฤาษี
อโรคยศาลในพุทธศาสนามหายา สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ครอบคลุม เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา

ปราสาทเขาปลายบัด 1
ศาสนสถานที่สร้างในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นศิลปะเขมรแบบคลัง -บาปวน

ปราสาทเขาปลายบัด 2
ศาสนสถานตั้งอยู่บนสันเขาตามความเชื่อศาสนาฮินดู มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 ในรัชกาลของพระเจ้าหรรษวรมันที่ 1 ศิลปะเขมรแบบเกาะแกร์ ปัจจุบันพังทลายเหลือเพียงผนังด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก เนื่องจากถูกนักล่าของเก่าระเบิดทำลาย เพื่อขุดหาโบราณวัตถุ

ตลาดโบราณ
ตลาดชุมชน จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน เปิดจำหน่ายทุกวันช่วงเช้าและเย็น

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภูเขาไฟปลายบัด
ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว  ปากปล่อง มีลักษณะเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีก สูง 289 เมตร จากระดับนน้ำทะเลปานกลาง มีปราสาทตั้งอยู่ 2 หลัง ได้แก่ ปราสาทปลายบัด 1 และปลายบัด 2 อยู่ห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร 

บารายเมืองต่ำ
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเหนือตัวปราสาทเมืองต่ำ สร้างขึ้นในสมัยเดียวกับปราสาทเมืองต่ำ คือประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 เป็น สถานที่กักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในสาธารณูปโภคในสมัยนั้น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

องุ่นภูเขาไฟ
ไร่องุ่นออแกนิค ตั้งอยู่เชิงเขาปลายบัด เปิดให้ชมระหว่างเดือนธันวาคม – เมษายน หรือจนกว่าองุ่นจะหมด 

239 ฟาร์มปูนา
ฟาร์มปูนาที่ได้นำระบบน้ำใต้ดินมาช่วยในการบริหารจัดการพื้นที่

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การบายศรีสู่ขวัญ
ลานวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมที่เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลเกิดความสวัสดิ์ดีกับผู้รับขวัญ โดยพราหมณ์จะใช้ภาษาอีสาน เป็นบทนำกล่าว 

การแสดงพื้นบ้าน
ลานวัฒนธรรม แสดงพื้นบ้านชุด เมืองต่ำระบำขอม เป็นชุดการแสดงที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

ปั่นจักรยาน
รอบบริเวณชุมชน ปั่นจักรยาน ชมบายรายเมืองต่ำ กุฏิฤาษี ปราสาทเมืองต่ำ ทัศนียภาพรอบชุมชน เช็คอินที่จุดชมวิวต้นตาลคู่ อุโมงค์ต้นไม้ สะพานขอม

ตักบาตร
หน้าตลาดโบราณ ทำบุญตักบาตร ตอนเช้า หน้าตลาด 

ย้อมผ้าหมักโคลนบารายพันปี
กลุ่มผ้าหมักโคลน หมู่ 15 เรียนรู้และทดลองย้อมผ้าแบบโบราณ ด้วยการหมักโคลนจากบารายกุฎิฤาษี

ทอเสื่อกก
กลุ่มเสื่อกกคนพิการ เรียนรู้ขั้นตอนการทอเสื่อกก และทดลองทอเสื่อกก 

ทอผ้า
กลุ่มทอผ้า บ้านโคกเมือง เรียนรู้และทดลองทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม