ชุมชนคุณธรรมวัดเขาทราย (บ้านเขาทราย) จังหวัดพิจิตร

บ้านเขาทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตั้งขึ้นตามลักษณะพื้นที่และภูมิประเทศ  เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ดินทรายชาวบ้านจึงเรียกว่า “เขาทราย” จนกลายเป็นครอบครัวใหญ่หลายครอบครัว และเกิดเป็นชุมชนใหญ่และหนาแน่นขึ้นมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน

ชุมชนคุณธรรมวัดเขาทราย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิต  และสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดพิจิตร วัดมีวิวทิวทัศน์ป่าเขาและธรรมชาติที่โดดเด่นและสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งสามารถท่องเที่ยวได้ทุกวัน

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระพุทธบาทเขาทราย
เที่ยววัดพระพุทธบาทเขาทราย ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

นมัสการรอยพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพ่อหิน
ขึ้นเขานมัสการรอยพระพุทธบาทและนมัสการหลวงพ่อหิน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ชมวิวทิวทัศน์ป่าเขา วัดพระพุทธบาทเขาทราย
ภายในวัดเขาทรายมีลักษณะเป็นภูเขา สามารถเดินขึ้นเขาชมธรรมชาติระหว่างทาง เช่น ถ่ายภาพนก นกยูง ดอกกระเจียว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ร้านค้าวิสาหกิจชุมชนวัดพระพุทธบาทเขาทราย
เลือกซื้อและชมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยแต่ละกลุ่มอาชีพจะนำผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายที่ร้านค้าแห่งนี้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

เที่ยวงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ห่มพระพุทธยาสน์
วัดพระพุทธบาทเขาทรายงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี)

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
วัดพระพุทธบาทเขาทรายกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย (ดำเนินการเป็นประจำทุกปี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม