วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ที่ตั้ง ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
๑. ตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง สุดถนนท่าช้าง ในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี มีประวัติว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้นำพระพุทธรูปขนาดย่อมที่ชำรุดไปไว้ตามหัวเมืองต่างๆ เมืองอุทัยธานี ได้รับ ๓ องค์ โดยอัญเชิญลงแพมาขึ้นฝั่งที่ท่าพระ (ตรงข้ามศาลาประชาคมจังหวัดอุทัยธานี) แล้วนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดขวิด พระพุทธรูปองค์หนึ่งมีขนาดใหญ่เป็นพระเนื้อสำริดปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๓ ศอก สร้างในสมัยพระยาลิไท เข้าใจว่าคงซ่อมเป็นองค์เดียวกันก่อนนำมาที่เมืองอุทัยธานี ต่อมาเมื่อยุบรวมวัดขวิดไปรวมกับวัดทุ่งแก้ว จึงย้ายพระพุทธรูปองค์นี้ไปไว้ที่วัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป ๑ กิโลเมตร และได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระเศียร พร้อมกับถวายนามว่า “พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์” ในวันแรม ๑ เดือน ๑๑ ของทุกปี จะมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งพระสงฆ์ประมาณ ๕๐๐ รูป จะเดินลงบันไดจากยอดเขาสะแกกรังมารับบิณฑบาตรที่ลานวัด เป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานี
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
การกราบสักการะหลวงพ่อพุทธมงคล
ระหว่างเวลา 06.00 น.-18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5651 2916
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดสังกัสรัตนคีรี อุทัยธานี
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ ทางลาด ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

จุดชมวิวภูหงาวดาวดึงส์ จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง วัดบ้านหงาว หมู่ ๑ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๑.ภูหงาวดาวดึงส์ มีบันไดขึ้นยอดภูหงาว จำนวน ๓๔๓ ขั้น บนยอดเขามีจุดชมวิวที่สวยงามมาก โดยเฉพาะตอนเช้าเวลา 06.00 น. และตอนเย็นเวลา 17.00 น. จะมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น – ตก และเห็นท้องฟ้าสวยงามมาก มองเห็นทิวทัศน์ของวัดบ้านหงาว และชุมชนอย่างชัดเจน และยังเป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน
– เช้า เวลา 05.30 – 07.00 น.
– เย็น เวลา 16.30 – 19.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ตลอดทั้งปี (ช่วงพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ )
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 300.-บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– เดินออกกำลังกาย /ชมวิว ทิวทัศน์ /ดูพระอาทิตย์ขึ้น – ตก /ไหว้พระ /นั่งสมาธิ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
ประธานชุมชนคุณธรรมวัดบ้านหงาว นายธรณิช อิ้วตกส้าน
โทร 08 5789 4080
๗.ช่องทางออนไลน์
– เพจ : วัดบ้านหงาว
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร หมายเหตุ เข้าห้องน้ำ ณ วัดบ้านหงาว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม