ชุมชนคุณธรรมวัดหนองกระดูกเนื้อ จังหวัดนครสวรรค์

บ้านหนองกระดูกเนื้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง มอญ ไทย ที่อพยพมาตั้งหลักปักฐานทำมาหากิน และที่เวลามีงานบุญก็จะมีการมาตุ้มโฮม และยังมีพระพุทธรังสีไชยมงคล (หลวงพ่อชนะ) พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๕ ศอก หล่อด้วยปูน  เก่าแก่ เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน

มีประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลที่ดีงามของชาวบ้านหนองกระดูกเนื้อ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อาทิ  ประเพณีบุญคูนลาน  สู่ขวัญข้าว ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ประเพณีสารทลาว เดือน ๑๐ ฯลฯ และมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ที่มีความหลากหลาย เช่น ปลาร้า กล้วยเศรษฐี การตีมีดแบบโบราณ จักสานผ้าซิ่นทอมือ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดหนองกระดูกเนื้อ
พระพุทธรังสีไชยมงคล (หลวงพ่อชนะ) หน้าตักกว้าง ๕ ศอก หล่อด้วยปูน เก่าแก่ และหลวงปู่เกลี้ยง หลวงปู่แก้ว เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้าน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แปลงนา
ชมและลงมือปฏิบัติในการทำนา ไม่ว่าจะหว่านข้าว ดำนา สู่ขวัญข้าว เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

บ้านหนองกระดูกเนื้อ
ช่วงเช้าใส่บาตรพระภิกษุสามเณร จากนั้นดื่มกาแฟที่สภากาแฟ จากนั้นเข้าชมกลุ่มจักสาน เข้าสู่พิธีบายสีสู่ขวัญ ชมการตีมีดแบบโบราณ ชมการทอผ้า และมาทานอาหารพื้นถิ่นสำรับโตก สุดท้ายเข้าพักที่โฮมสเตย์

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม