บ้านห้างสมัยรัชกาลที่ ๕ จังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

๑.ใกล้กับวัดสว่างอารมณ์ เป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าแก่ ตำนานแห่งการทำไม้ของพะโป้ ณ ป่าคลองสวนหมาก ซึ่งเป็นป่าไม้สักที่สำคัญของเมืองกำแพงเพชร อาคารไม้ ๒ ชั้น ชั้นล่างสูงกว่าบ้านทั่วไปและยกพื้นพ้นดินขึ้นมากกว่า ๑ วา สร้างด้วยไม้สักเกือบทั้งหลัง รูปแบบไทยผสมตะวันตก ประตูเป็นไม้ฉลุลายอย่างละเอียด ประณีต ระเบียงชั้นบน บริเวณเชิงชายประดับด้วยไม้ฉลุลาย เสา ชายคา และลูกกรงเป็นรูปแบบงานกลึง ดูอ่อนช้อยสวยงามบ้านห้างฯ หลังนี้ พะโป้ซื้อต่อมาจากพระยารามเจ้าเมืองกำแพงเพชร เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริหารกิจการไม้ บ้านห้างฯ อายุกว่าร้อยปีสถานที่ทำการค้าไม้ในอดีตมีเรื่องราวของพะโป้ผู้บูรณะและนำยอดฉัตรจากเมืองมะละแม่ง ประเทศพม่า มาประดิษฐานไว้บนยอดพระบรมธาตุนครชุม สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวนครชุม พะโป้ หรือ นายฮ้อยพะโป้ พ่อค้าไม้คนสำคัญของเมืองกำแพงเพชร ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสต้นเมืองกำแพงเพชรในปี ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ. ๒๔๔๙) ก็ยังทรงมีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า “…เลยไปคลองสวนหมาก ในคลองนี้น้ำไหลเชี่ยว แต่น้ำใสเพราะเป็นลำหห้วย ถ้าไปตามลำคลอง ๓ วันจนถึงป่าไม้ ป่าไม้นี้ พะโป้กะเหรี่ยงในบังคับอังกฤษเป็นคนทำ”ปัจจุบันบ้านไม้หลังนี้ยังคงมีสภาพเป็นบ้านสมัยเก่าอยู่แต่ไม้ผุพังฉะนั้นจึง ห้ามขึ้นบนบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้บ้านห้าง รัชกาลที่ ๕ อยู่คู่เมืองกำแพงเพชรไปอีกนาน
๒.วันเวลา เปิด/ปิด ทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๕ ๕๖๑๖ ๒๒๘๙
๕.สิ่งอำนวความสะดวก ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม