เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ตั้ง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
๑. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟเขากระโดงมีเนื้อที่กว่า 8,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองราว 6 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 6 ภูเขาไฟในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ดับสนิทแล้ว ปัจจุบันได้ประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสภาพของภูเขาแห่งนี้ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเนินเขา เป็นป่าเต็ง-รัง มีเนินเขาขนาดเล็ก 2 ลูกติดกัน เนินทางทิศใต้เรียกว่า “เขาใหญ่” ส่วนเนินทางทิศเหนือเรียกว่า “เขากระโดง” หรือ “เขาน้อย” ความสำคัญของผืนป่าแห่งนี้เสมือนเป็นธนาคารอาหารป่า เพราะอุดมไปด้วยพืชอาหารและสมุนไพรนานาประเภทกว่า 100 ชนิด มีเห็ดกินได้กว่า 20 ชนิด นกน้ำและนกป่ากว่า 100 ชนิด สัตว์ที่พบบ่อยคืองูหลาม กระต่ายป่า ไก่ป่า กระรอกบินจิ๋วท้องขาว กระรอกหลากสี นกขุนแผนสีน้ำเงินนกบั้งรอกใหญ่ และนกกระรางหัวหงอก เป็นต้น เขากระโดงเป็นเสมือนป่าในเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนชาวบุรีรัมย์ มีสะพานแขวนข้ามปากปล่องภูเขาไฟและมีทางเดินชมธรรมชาติรอบปากปล่องภูเขาไฟ บนยอดเขากระโดงเป็นที่ประดิษฐานพระสุภัทรบพิตร พระพุทธรูปปางสมาธิ องค์พระขนาดใหญ่มีหน้าตักกว้าง 12 เมตร ฐานกว้าง 14 เมตร ภายในเศียรบรรจุพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุ ประทับอยู่ขอบปากปล่องภูเขาไฟ รูปจันทร์เสี้ยว หันหน้าไปทางทิศเหนือเข้าเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
06.00-18.00 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม