บ้านนายพิชัย จันทร์สว่าง จังหวัดพัทลุง

เลขที่ ๙๔/๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประติมากรรม และผลิตภัณฑ์จากทรายล้าง เช่น กรอบรูป กระถางต้นไม้ แจกัน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม