กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง (ชวาวาด) จังหวัดพะเยา

ที่ตั้ง เลขที่ 13 หมู่ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
1.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ชวาวาด
2.ชื่อผู้ประกอบการ นางวาด ยาเย็น
3.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
3.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ กะเป๋าผักตบชวา
กระเป๋าผักตบชวา สีธรรมชาติ และสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ ที่มีรูปแบบน่าใช้ และตกแต่งให้มีความทันสมัย
3.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ สานผักตบชวา
เครี่องใช้ในบ้านสานจากผักตบชวา สีธรรมชาติ และสีย้อมจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กล่องใส่ทิชชู่ กล่องดินสอ รองเท้า เป็นต้น
3.3 กระเป๋าผักตบชวาทอผสมกับฝ้าย- สีด้านบนย้อมจากสีธรรมชาติ สามารถใส่สัมภาระต่างๆ ได้ หลายอย่าง มีความคงทน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 6115 7615
6.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ผักตบชวา ชวาวาดพะเยา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม