บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง 413 หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ INNOYA
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางชญาชล ทองเกียว
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกข้าว
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ
ในอดีต อาณาจักรศรีวิชัยมีความรุ่งเรืองและเฟื่องฟูมาก แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป อาณาจักรศรีวิชัยก็ล่มสลายไปในที่สุด เหลือเพียงวัฒนธรรมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สืบทอดต่อกันมา เช่น ลูกปัดหินสี ที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมของอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีความสวยงามและมีความเชื่อในเรื่องโชคลาภ ความปลอดภัย ผู้ผลิตจึงได้นำแนวคิดนี้มานำเสนอผ่านลวดลายลงบนผืนผ้าบาติก ให้มีความร่วมสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการนำข้าวซึ่งเป็นผลิตผลในท้องถิ่นมาใช้แทนเส้นเทียน ซึ่งถือเป็น “นวัตกรรมทางการเกษตร” ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในขั้นตอนการผลิต ช่วยลดพลังงานความร้อนจากการต้มผ้าในแบบโบราณ และเมื่อเสร็จกระบวนการผลิตสามารถปล่อยน้ำลงสู่ผืนดิน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30-17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 4579 8346 และ 09 2254 1875
๖.ช่องทางออนไลน์
Face book:บ้านรักเฉลิมพระเกียรติ Shop Art Batik Tie dye

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม