บ้านสวนจันทร์ศรี (ผลิตภัณฑ์จากกล้วยเล็บมือนาง)

ที่ตั้ง ม.1 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
 ๑. บ้านสวนจันทร์ศรี ได้ศึกษาเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาการแปรรูปกล้วยเล็บมือนาง ซึ่งเป็นกล้วยพื้นถิ่นของอำเภอพรหมคีรี เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การทำกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ทำข้าวเกรียบกล้วย สบู่สมุนไพร น้ำสมุนไพร และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ
๒. ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ของกิน
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 08.30-17.00 น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 0143 9898
๕. ช่องทางออนไลน์
Face book : แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนจันทร์ศรี

พระธาตุประสิทธิ์ จังหวัดนครพนม

ตำบล นาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน
๑. พระธาตุประสิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ประดิษฐาน ณ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เดิมชื่อวัดธาตุ เนื่องจากเจดีย์เก่าแก่ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาในสมัยใด โดยมีลักษณะคล้ายองค์พระธาตุพนม รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างเสร็จในปีพ.ศ.2506 ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุรวม 14 พระองค์ และดินจากสังเวชนียสถาน 4 แห่ง อานิสงส์ของผู้มากราบสักการะขอพรส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการงาน ก้าวหน้าสมประสงค์ และในบริเวณวัดยังมีศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมลายมุก ผ้าฝ้าย สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ 08 9423 0373
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านเมี่ยงชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ตั้ง ๒๗๓ ถนนราชดำเนิน ๑ (ข้างวัดบาง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
๑.เมี่ยง หรือเมี่ยงชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร มีวัฒนธรรมในการอมเมี่ยงหรือกินเมี่ยงมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะใบเมี่ยงจะมีคาเฟอินเล็กน้อย โดยส่วนมากจะพบในงานศพ ซึ่งชาวกำแพงเพชรจะนำมาต้อนรับผู้ที่มาร่วมงานด้วยเมี่ยงเพื่อให้แขกได้อมเมี่ยงไปพลางๆ ก่อน ปัจจุบันร้านเมี่ยงชากังราวได้เปิดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองรวมถึงของฝากของที่ระลึกมานานกว่า ๓๐ ปี สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยไข่ กล้วยน้ำหว้า เช่น กล้วยกวน กล้วย กระยาสารท เมี่ยงชากังราว กล้วยทอด ข้าวเม่าทอด รวมถึงการจำหน่ายของที่ระลึก เช่น พวงกุญแจกล้วยไข่ ต้นกล้วยไข่ประดิษฐ์ ชุดพระเครื่องของจังหวัดกำแพงเพชร เครื่องเบญจรงค์ฯลฯ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากของจังหวัดกำแพงเพชร
๒.ประเภทผลิตภัณฑ์ ของฝากของที่ระลึก/ของรับประทาน
๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด
๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๙๙๓๒ ๑๘๘๗ นงนุช
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook: ๙๙ อุดมโชค

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน(สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ CPOT ลูกปัดแก้ว premium) กระบี่

ที่ตั้ง ถนนมหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ลูกปัดย้อนยุค
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ชื่อผลิตภัณฑ์ ลูกปัดแก้วพรีเมี่ยม
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผลิตภัณฑ์ลูกปัดแก้วจะใช้วิธีการใช้ความร้อนเพื่อขึ้นรูปทรงให้เป็นลูกปัดที่มีลวดลายแบบ โบราณและลูกปัดหน้าสุริยเทพซึ่งมีสีสันที่สวยงาม แปลกตา เพื่อนำมาร้อยเป็นเครื่องประดับ สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ
๓.๒ชื่อผลิตภัณฑ์ ลูกปัดหิน
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ ผลิตภัณฑ์ลูกปัดหินจะนำก้อนหินมาขัด ฝนและกลึงให้ได้รูปทรงลูกปัดโบราณ แล้วนำมาร้อยเพื่อทำเครื่องประดับ สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน
รายละเอียด เป็นสินค้าในชุมชนที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมและซื้อเป็นของฝากได้ อาทิ เสื้อยืดลวดลายลูกปัดสุริยเทพ หมวก ภาพจำลอง ฯลฯ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๑๐๕๗ ๔๔๕๖
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊คส์ ศูนย์การเรียนรู้ วัฒนธรรมอันดามัน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม