สวนละไม จ.ระยอง

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๖ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
๑. ด้วยพื้นที่สวนผลไม้กว่า ๕๐๐ ไร่ โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ธรรมชาติ อากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิด วางแผนการปลูกผลไม้เชิงท่องเที่ยวมามากกว่า ๑๐ ปี โดยจัดวางผังปลูกผลไม้แต่ละชนิดอย่างเป็นระบบ มีผลไม้ไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวหลากหลายชนิด อาทิ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ชมพู่ ลำไย สละ แก้วมังกร ลองกอง มะเฟือง มะยงชิด องุ่นฯลฯ เป็นต้น สนุกกับบรรยากาศและความสุขจากการเก็บผลไม้สดๆ จากต้น สะดวกสบายด้วยรถบริการเข้าชมสวน สวนละไม เปิดบริการให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้ามาสัมผัสบรรยากาศความสุขและสนุกสนาน และการทานผลไม้บนภูเขา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิดทำการทุกวัน 08.00-17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
๓.๑ เมษายน-กรกฎาคม ของทุกปี เที่ยวชมสวนและ ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้”
๓.๒ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะเป็นช่วงฤดูฝนและหนาว จะมีเปิดกิจกรรมเที่ยวไร่สตอเบอร์รี่ทุ่งดอกคอสมอส พร้อมด้วยสวนส้มเขียวหวาน สวนลำไย สวนดอกไม้
๔ .ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ(ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
-ทานบุฟเฟ่ต์ผลไม้
-เที่ยวไร่ผลไม้
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร.09 8737 4983, 09 8737 4985
๗.ช่องทางออนไลน์
– http://www.suanlamai.com
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ตลาดกลางผลไม้ตะพง(ร้านอาหาร,ของฝาก) จ.ระยอง

ที่ตั้ง เลขที่ ๑๕๓/๒๙ หมู่ที่ ๑๒ ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
๑. ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง อำเภอเมือง ระยอง อยู่บนถนนสุขุมวิท เป็นศูนย์รวมการค้าผลไม้ของจังหวัด ผลไม้ที่ขึ้นชื่อได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน ในรอบๆ บริเวณตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จะมีพื้นที่ในการทำสวนของเกษตรกรติดกันเป็นจำนวนมาก หลายสวนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชม และชิมผลไม้ในสวน หลายๆ แห่งมีการปลูกไม้ดอกสีสันสวยงามน่าชมเป็นสถานที่พักผ่อนของครอบครัวได้ ตลาดกลางผลไม้ตะพงเป็นศูนย์รวมของผลไม้ในภาคตะวันออก ทั้งในจังหวัดระยองรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอย่างจันทบุรีหรือชลบุรีด้วย ซึ่งมีผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาล อย่างทุเรียน มะม่วง มังคุด โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน เป็นต้นไปจนถึงเดือนมิถุนายน ผลไม้จะมีเป็นจำนวนมากขึ้นและหลากหลายชนิด รวมถึงผลไม้ที่ผลิตนอกฤดูกาล และที่ผลิตตลอดฤดูกาล อย่างแก้วมังกร ลำไย เงาะ พุทรา เป็นต้นทำให้ชาวบ้านมีรายได้จากการขายผลไม้เพิ่มขึ้น หากมาเที่ยวจังหวัดระยอง อย่าลืมแวะที่ตลาดกลางผลไม้ตะพง ซื้อผลไม้กลับไปฝากคนที่บ้านด้วยราคาที่ถูก
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
-ผลไม้สด ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ
–ผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนกวน ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดกวน
-อาหารทะเลสด และตากแห้ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกวัน เวลา 0๖.00-๑๘.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร.0 3866 4053, 0 3864 5366-7
๕.ช่องทางออนไลน์
http://www.tapong.go.th › intro

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม